Na den se stane dvacet vybraných žáků nymburských škol strážníky. Vyšli totiž nejlépe z testu, který  vždy zakončoval besedy s městskou policií.

Ty se konaly v rámci projektu „15 + s přehledem" a měly za cíl seznámit žáky s problematikou trestní odpovědnosti, trestných činů a přestupků.

„S kolegou Leošem Jeřábkem jsme 18. června stanovili jako Den strážníkem. Vymýšlíme pro žáky program. Nejprve je čekají fyzické testy, z nich například cvičební sestava s tyčí," popsala jednu z disciplín Tereza Musilová z městské policie. Cvičit se bude na hasičském hřišti.

Potom si žáci, rozdělení do skupin, vyzkouší záchranu z člunu na Labi. „Budeme simulovat nějaké topící se zvíře. Potom se přesuneme na Ostrov a tam připravíme další úkol. Buď nalíčeného člověka v bezvědomí, či s otevřenou zlomeninou. Na strom můžeme umístit i gumového hada a čekat, jak se zachovají," vyjmenovala Musilová.

Žáci základních škol a reálného gymnázia se 31. května podívají i do Muzea Policie ČR v Praze.