Dotaci odhlasovali v pondělí krajští zastupitelé. „Rekonstrukci záchranné stanice Huslík z velké části zaplatily evropské dotace a Středočeský kraj přispěl
v předchozích dvou letech dotacemi za celkem 5,75 milionu korun. Do projektu však nebyly zahrnuty některé práce a úpravy, proto bylo potřeba je dofinancovat," řekl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerád. Mimořádná dotace bude využita mimo jiné na nátěry palubek střešních říms, podlahu půdního prostoru, obvodové a vnitřní oplocení, rekonstrukci studny, elektroinstalace, a obložení rozlétávací voliéry. „Na běžný provoz dostává stanice z krajského rozpočtu ročně 600 tisíc korun," doplnil náměstek hejtmana.

Záchranná stanice se 
v loňském roce přestěhovala z již nevyhovujících prostor v nedalekém Pátku do nového sídla. Nová stanice vznikla rekonstrukcí bývalé hájovny v městském lese Huslík v neurbanizovaném prostoru mezi Poděbrady a Libicí nad Cidlinou.

„Stanice pro zraněné živočichy při Českém svazu ochránců přírody Polabí je součástí celokrajského systému péče o zraněná divoká zvířata a její činnost je zakotvena i v Koncepci ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje," konstatoval hejtman Miloš Petera. Hlavním úkolem stanice je nejen postarat se o vyléčení jinak volně žijících zvířat či o osiřelá mláďata a o jejich návrat zpět do volné přírody, ale zároveň plnit funkci takzvaného ekocentra.

Nová stanice musela být postavena nejen z kapacitních důvodů, ale také kvůli tomu, aby vyhovovala platným veterinárním vyhláškám, jež upravují například vzdálenost od lidských obydlí nebo rozměry kojí. Náklady na vybudování nové moderní stanice Huslík, kde jsou ordinace, rentgen, místnost intenzivní péče, izolační místnost pro zvířata s přenosnou nemocí, voliéry a výběhy se vyšplhaly na 42 milionů korun.

ZÁCHRANNÁ STANICE ŽIJE UŽ 32 LET

Záchranná stanice v Pátku slouží zraněným zvířatům už od roku 1984 a je jednou ze zakládajících stanic Národní sítě stanic ČR. Zajišťuje péči o volně žijící živočichy v působnosti měst Kolín, Jičín, Poděbrady, Nymburk, Český Brod, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště. Nově vybudovaná stanice v Huslíku má kapacitu zhruba tisíc zvířat. Od začátku letošního roku stanice přijala přes 400 živočichů a v současné době stanici obývá asi 300 jedinců. Za celý loňský rok v Huslíku přijali do péče 1 665 zvířat, z nichž se jich podařilo navrátit zpět do přírody 60 procent.