Vycházet budou každý první čtvrtek v měsíci a k dostání budou nejen v trafikách, ale i v místním pekařství, prodejnách Jednoty a na dalších deseti místech ve městě. Podle Moniky Langrové, která byla redaktorkou Poděbradských novin a pracuje i v novém týmu, se budou tvůrci nového tištěného periodika rekrutovat nejen z redakce zrušených novin. „Redakční radu Novin pro Poděbrady budou tvořit lidé, kteří spolupracovali s Poděbradskými novinami, ale i autoři noví, vše bude uvedeno v tiráži novin,“ uvedla Monika Langrová na sociální síti. Noviny mají mít osm stran s klasickým zpravodajstvím, informačním servisem, rozhovory, kulturou a sportem. Podle jejich autorů chtějí být přátelskými novinami bez osobních útoků a pomluv.

Rada města rozhodla o ukončení vydávání Poděbradských novin na konci května. Tištěné městské periodikum tak mělo přestat vycházet po stoleté tradici a třiceti letech v novodobé éře. Důvodem byly podle radnice ekonomické důvody. „Poděbradské noviny na svém počátku vycházely v nákladu asi 4 tisíce výtisků, s klesajícím zájmem o jejich tištěnou podobu se náklad snížil na pouhých 1500 kusů. Náklady na jeden výtisk Poděbradských novin se tak vyšplhaly na rekordních 167 korun za kus. Skutečný zájem o tištěné médium je na jedno číslo přibližně 800 kusů. Za loňský rok byla ztráta vyčíslena na rekordních 2,3 milionu korun,“ uvedly oficiální stránky města.

S tím však nesouhlasí opozice ani zaměstnanci novin. Náklady na vydávání novin podle nich vypočítala radnice chybnou rovnicí, podle které rozpočet kulturního centra mířil výhradně do tří oblastí – kino, divadlo a noviny. Vydělením 9 milionů třemi tak roční náklady vyšly ve výši 3 milionů korun. Takový přístup ale rozporovali jak redaktoři novin, tak pracovníci Městského kulturního centra (MKC). Podle ředitelky MKC byly skutečné náklady za rok 1,1 milionu korun.

Kriticky se vyjádřil také opoziční zastupitel Tomáš Maux. „Já si prostě nemohu nevšimnout té koncentrace moci, co provádíte. K tomu člověk nemusí být ani zastupitelem. Zničíte kontrolní výbor, na radnici se dějí extrémní personální změny a následně zničíte jediné médium v Poděbradech. Byť se ze stránek novin stala v poslední době přehlídka šatů pana starosty, noviny měly být zachovány,“ uvedl Tomáš Maux.