Návrh, podle kterého se snižuje částka za roční svoz komunálního odpadu z dosavadních 760 korun na 660 korun, předložilo vedení města. „Chceme rozšířit úlevy i na další skupiny,“ konstatoval starosta Pavel Fojtík. Tím měl na mysli především návrh na úplné osvobození od poplatku pro seniory nad devadesát let. Dále by lidé ve věku mezi sedmdesáti a devadesáti lety a děti do tří let měli v příštím roce platit pouze pět set korun.

Diskuse se strhla kolem systému pytlového odpadu. Zastupitel Zdeněk Vocásek navrhl dokonce tento systém od příštího roku zrušit. „Je neefektivní a město by mělo postupovat směrem k většímu počtu sběrných míst,“ uvedl.

Zastupitelé pak připomněli, že v současné době se dokončuje studie o efektivnosti sběru a třídění komunálního odpadu, přičemž systém pytlového odpadu není ideální. „Mám informaci od městské policie, že někteří lidé obcházejí kontejnery s papírem, ten vyndají, dají do pytle, označí kódem a odvezou za sebe. Tím získávají zvýhodnění,“ uvedl Vocásek. Další navrhované zvýšení výhod pro ty, kteří třídí odpad pytlovým systémem, tak neprošlo. Naopak zastupitelé se k problému vrátí a systém pytlového třídění nahradí jiným, efektivnějším způsobem. „Důležité je, aby lidé měli motivaci třídit. V tuto chvíli se u nás třídí málo,“ poznamenal nymburský starosta.