To je i případ Nymburka a několika obcí v našem regionu. Podle Jaroslavy Mejzrové z odboru správních věcí však u nás zásadní problém s počtem členů volebních komisí v danou chvíli není. „Vyskytly se případy, kdy členové volebních komisí onemocněli, a to třeba i běžnou chřipkou. Nebo musí být z nařízení hygieniků v karanténě. Zatím se nám však všude podařilo vytvořit funkční volební komise a zásadní problém to rozhodně není,“ řekla Jaroslava Mejzrová.

Voliči musí dorazit do volebních místností v rouškách. Ty budou mít i členové volebních komisí. Kvůli vlastní identifikaci budou muset voliči předložit nejen občanský průkaz, ale na vyžádání komise na chvíli i sejmout roušku, aby bylo jasné, že volí skutečně osoba, na jejíž jméno byl předložen příslušný doklad.

Je pravděpodobná, že hygienická opatření odradí část voličů od hlasování. „Já jsem původně jít hlasovat chtěla, ale bez roušky. To by mi prý sice umožnili, ale dodatečně by mě za to mohli pokutovat. Tak nikam nepůjdu,“ má jasno Ivana z Nymburka. Skutečně platí, že voliči by měli mít ve volební místnosti roušku, nicméně volební komise je povinna umožnit hlasování i těm, kteří se budou zdráhat si ji nasadit. Ti však poté mohou být řešeni ve správním řízení a hrozí jim finanční sankce.

K účasti ve volebních komisích měla zájemce motivovat i vyšší odměna. Oproti minulým volbám byly částky navýšeny o 500 korun. Člen volební komise má za oba dny dohromady nárok na odměnu 1 800 korun, losovaný předseda komise dostane 2 200 korun a místopředseda 2 100 korun. Současně konané senátní volby odměnu navýší o dalších 400 korun a v případě konání jejich druhého kola ještě o 1 000 korun předsedovi a místopředsedovi a o 700 korun ostatním členům komise.

Při členství ve volební komisi existuje i nárok na podporu od zaměstnavatele. A to v formě pracovního volna a náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se pak může obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci. Člen volební komise musí být plnoletý a zároveň nesmí být kandidátem na některém z volebních lístků.