„Cílem rezervace velkých kopytníků v Milovicích je nejenom záchrana ohrožených druhů květin a motýlů v tomto bývalém vojenském prostoru. Snažíme se také pomáhat vzniku podobných rezervací v jiných částech České republiky tím, že jim zdarma poskytujeme naše přírůstky,“ vysvětlil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci založila v roce 2015.

Ta se stala prvním místem na světě, kde se v rámci jedné rezervace vyskytují tři klíčové druhy velkých kopytníků Evropy: divocí koně, zubři a zpětně šlechtění pratuři. Přírůstky z Milovic od té doby pomohly k založení rezervací na Josefovských loukách, na Plachtě v Hradci Králové, v Dobřanech u Plzně, v Rokycanech a na Kozmických loukách na Opavsku. Pratuři jsou ale mimo Milovice zatím jen v obci Modrá na Uherskohradišťsku, kde jsou součástí unikátní expozice Živá voda. Josefovské louky tak budou teprve třetím místem v Česku, kde si tito mohutní tuři objeví.

Právě společná pastva divokých koní a praturů pomůže na Josefovských loukách ještě více zlepšit péči o vzácnou přírodu v těchto místech. „Kombinace pastvy divokých koní a turů pomáhá potlačovat některé druhy rostlin, které koně nevyhledávají. Patří mezi ně například kopřivy, které právě pratuři dokáží potlačovat,“ uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.