Zastupitelé na svém posledním loňském zasedání schválili rozpočet pro rok 2022, který počítá s příjmy ve výši 73,7 milionu korun a s výdaji 97,9 milionu korun. Schodek 24,2 milionu korun má být financován z velké části z přebytků z minulých let, které dosahují 18 milionů korun. „Zbytek zaplatíme ze sjednaného bankovního úvěru na rekonstrukci budovy muzea,“ vysvětluje starosta Milan Dokoupil.

Patrně nejviditelnější změnou v centru města bude proměna budovy někdejší spořitelny na stavební úřad. „Přesun kanceláří a velkého archivu stavebního úřadu nám v budově radnice uvolní prostory pro vybudování výtahu a uvedení radnice do bezbariérového stavu,“ dodává starosta.

Vnitřní úpravy město plánuje také v místní hasičské zbrojnici a v dílně městského úřadu, chystá se rekonstrukce kabin na hřišti v Lázeňské ulici, proběhne i několik nutných oprav v městských bytech. „Zároveň pracujeme na projektu výstavby pěti nových městských bytů v Husově ulici v domě číslo 369,“ říká místostarosta Jakub Barták.

V těchto týdnech finišuje rekonstrukce muzea a přilehlého veřejného prostranství, která si vyžádá ještě přibližně 7,5 milionu korun. Rozpočet počítá i s penězi na vybavení vnitřních prostor.

Největší investiční akcí letošního roku bude kompletní rekonstrukce Rašínovy ulice. Část prací byla zahájena už loni, hlavní stavební činnosti se ale rozběhnou až letos v předjaří. Rašínovu ulici čeká oprava v celé délce od Jeseman až k Lázeňské ulici. Budou tam vyměněny chodníky, veřejné osvětlení i povrch komunikace. Vše by mělo stát 23,5 milionu korun.

Dalších 6 milionů padne na poslední etapu výstavby chodníků v Pražské ulici, která začíná u Žižkovy ulice a končí autobusovou zastávkou u kaple.

„Připravujeme také restaurování věže Zvonice, na opravu omítky a střechy je vyčleněn milion korun. Zároveň pokračuje výroba kopie sochy sv. Jana Nepomuckého,“ připomíná starosta Dokoupil.

Tím ale výčet oprav a rekonstrukcí všeho druhu nekončí. „Kompletně vyměníme rozvody a lampy veřejného osvětlení ještě v dalších třech ulicích, budou pokračovat rozsáhlé rekonstrukční práce na místním hřbitově, chytají se další ohradníky na třídicích místech, posílíme městský rozhlas, zasadíme další stromy a budeme se věnovat úpravě zeleně,“ doplňuje místostarosta Barták.

Jolana Boháčková