Tuto možnost budou mít voliči ve středu 30. září od 7 do 15 hodin. V případě druhého kola senátních voleb to pak bude přesně o týden později, tedy ve středu 7. října ve stejném čase od 7 do 15 hodin.

Informaci o místě konání drive in voleb potvrdila vedoucí odboru správních činností nymburské radnice Jaroslava Mejzrová. „Vyhrazené místo bude na parkovišti u Obecního dmu v ulici Velké Valy, kde už je také umístěno speciální dopravní značení,“ uvedla Jaroslava Mejzrová. Na místě vyroste stan a přítomna bude pochopitelně speciální volební komise.

Jaroslava Mejzrová zdůrazňuje, že tato možnost platí pro ty, kteří mají potvrzení o nákaze či o nařízené karanténě. Tedy volit z auta nemůže kdokoliv. „Volební stanoviště je určeno pouze pro voliče, kteří mají právo volit v příslušném volebním obvodu, mají nařízenu karanténu nebo izolaci a mají trvalý pobyt na území okresu, pro který je volební stanoviště zřízeno,“ potvrzuje informace z krajského úřadu.

Volič, který dorazí na místo, po celou dobu nevystoupí z auta. Kontakt s ním bude zprostředkovávat voják. Zapisovatel ověří totožnost a věk voliče z platného občanského průkazu, dále ověří, zda mu byla nařízena izolace nebo karanténa. Poté volič dostane hlasovací lístky a ten zvolený vloží do obálky, kterou z auta vhodí do hlasovací urny.

Pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20. hodiny oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive in týmu (tři vojáci a zapisovatel jmenovaný krajským úřadem) a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat ve volebním týdnu od páteční sedmé hodiny do sobotní čtrnácté hodiny.