Více než stovku lidí přilákalo zpívání koled pod vánoční strom na poděbradském náměstí. "Tentokrát se tady scházíme vlastně už po dvacáté, takže výročně," spočítala Romana Husáková, která tradiční akci každoročně organizuje spolu s Oldřichem Hořákem, a přitom zapalovala dětem svíčky.

Živý hudební doprovod zajistili poděbradští skauti a skautky, kteří se chopili kláves, houslí, kytary a basy a vánoční harmonie byla na světě. Hlasy za mikrofony posílili také členové sboru Gymnázia Jiřího z Poděbrad nebo Sboru svaté Cecílie. A ti příchozí, kteří si snad nebyli úplně jistí texty českých koled, je mohli oprášit podle natištěných not. 

Mezi nastoupenými hudebníky a návštěvníky nechyběla panenka Ježíška v jeslích. Pro děti byla za zpívání připravena sladká odměna.