Parkoviště bude součástí projektu napojení dopravy z Poděbradské ulice od hypermarketu Albert přímo ke sportovištím u Labe. Jeho součástí bude i most přes Mrlinu určený pro veškerou dopravu včetně aut a autobusů. Souběžně vyrostou také nové cyklotrasy.

Vybudování nového parkoviště zaplatí kraj. Potvrdil to na svém účtu X krajský radní pro dopravu Petr Borecký. „Krajským zastupitelstvem prošla smlouva mezi Středočeským krajem a městem Nymburk o vybudování P+R pro 90 aut v areálu Veslák, kde město připraví projektovou dokumentaci a kraj postaví P+R, přičemž město Nymburk zrealizuje lávku přes říčku Mrlinu a propojení páteřní Labské cyklostezky na cyklostezky městské,“ uvedl Borecký.


Smlouva upřesňuje

Součástí schválené smlouvy je upřesnění, o co přesně se postará město, a o co kraj. „Kraj prohlašuje, že jako investor stavby zajistí (…) realizaci P+R parkoviště, parkovací stání pro autobusy a točnu pro autobusovou dopravu,“ píše se ve smlouvě, kterou má Deník k dispozici. Město se postará o příjezdovou komunikaci a chodníky pro pěší, parkoviště pro obsluhu sportoviště a veřejné osvětlení, včetně potřebné infrastruktury. Postaví mostek přes vodoteč Šembera a vybuduje cyklostezku s chodníkem a veřejným osvětlením pro pěší podél vodoteče Šembera.

Místa v Nymburce, která mají být za pár let nově propojena i díky novému mostu. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Součástí smlouvy není žádné časové ukotvení. Jinými slovy termín, kdy by mělo k výstavbě parkoviště a okolních cyklostezek, mostku přes Mrlinu a dalšího vybavení dojít. Podle dostupných informací se však bude jednat o projekt reálný kolem let 2027 či 2028.


Most a silnice k Vesláku

Most přes Mrlinu by měl stát přímo naproti vyústění Bobnické ulice na Poděbradskou. Na tomto místě by se podle předložených plánů měla rozšířit křižovatka se stávající odbočkou z Poděbradské ulice do Bobnické, kde například sídlí firma Vodovody a kanalizace. Nová odbočka pak povede na chystaný most, na nějž naváže silnice směrem ke sportovnímu areálu Veslák.

Silnice zamíří nejkratší cestou k fotbalovému stadionu. Podél silnice povede chodník a cyklostezka, počítá se i s pásem zeleně. Před hřištěm bude zastávka MHD s navazující točnou pro autobusy, které budou na tomto místě končit. Samotná silnice pak bude kopírovat areál Vesláku směrem k Labi a zakončena bude parkovištěm P+R.

Propojení se silnicí kolem Labe, která je oficiálně stále cyklostezkou, ale často ji při sportovních zápasech užívají i osobní auta, bude podle nákresu umožněno jen vozům záchranného systému a zásobování. Jinými slovy, nová silnice od Poděbradské k Vesláku nebude přímou propojkou s návazností na trasu k elektrárně. Zřetelně je to vidět na pláncích a vizualizacích.

Další zásadní stavbou bude nová cyklostezka, respektive dokonce hned několik cyklopropojení celé lokality. Tou nejzásadnější bude cyklostezka podél řeky Mrliny, která propojí novou obytnou lokalitu u Babína, dále povede kolem Mrliny k novému mostu, podél říčky bude pokračovat a vyústí u hydroelektrárny na stávající cyklostezce. Nová část cyklotrasy povede také od mostu podél silnice k fotbalovému hřišti na Vesláku.

Podle starosty Tomáše Macha bude propustnost území i díky cyklistickým stezkám velkým přínosem. „Jedním z cílů je zklidnění dopravy na cyklotrase podél řeky Labe v úseku od elektrárny k Vesláku,“ konstatoval na jaře starosta a narážel tak na výše zmíněný fakt, že v časech fotbalových zápasů se z labské cyklostezky stává regulérní silnice.