O výskytu vzácného motýla informovala ochranářská společnost Česká krajina. "Šlo o několik exemplářů, jak samečků, tak samiček. Z toho je zřejmé, že nešlo o ojedinělý výskyt migrujícího jedince," řekl entomolog David Ričl, který od roku 2016 v bývalém vojenském prostoru provádí sledování denních motýlů.

Modrásek jetelový vyhledává typ krajiny, který u Milovic obnovuje pastva divokých koní a dalších velkých kopytníků. Jsou to suché a velmi květnaté krátkostébelné stepi až lesostepi s nízkou a řídkou vegetací. "Zároveň jde o druh motýla, který na rozdíl od mnoha jiných zvládá přelety na větší vzdálenosti. To mu umožňuje osídlit místa, kde pro jeho výskyt vzniknou vhodné podmínky," řekl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Modrásek jetelový v minulosti patřil podle České krajiny po celém území státu v nížinách a pahorkatinách k nejhojnějším druhům modrásků. Z mnoha oblastí původního výskytu však vymizel. V Čechách byl donedávna na hranici vymření a v posledních 20 letech byl hlášen jen velmi vzácně. Naopak na jižní a střední Moravě je dosud rozšířenější, a dokonce se v posledních letech v některých regionech šíří a znovu je osidluje. Také v Čechách se nyní objevuje na místech, kde dlouho nežil.

Milovice přitom nejsou jediným místem, kam se ohrožený modrásek znovu vrátil díky pastvě divokých koní. „Jeho výskyt byl letos zaznamenán také na pastvinách Na Plachtě v Hradci Králové a již dříve v Dobřanech u Plzně,“ upozornil Jiří Beneš z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky.

Kromě návratu modráska jetelového dělá vědcům v rezervaci velkých kopytníků radost i hlavní, vlajkový druh mezi místními motýly – modrásek hořcový Rebelův.

Právě záchrana mizejících motýlů byla jedním z hlavních důvodů vzniku rezervace velkých kopytníků u Milovic. "Pastva velkých kopytníků samozřejmě pomáhá i dalším druhům živočichů a rostlin. O motýly nám ale šlo při zakládání rezervace především. Proto jsme rádi, že se daří zvyšovat jak početní stavy u vzácných druhů, které v rezervaci přežily, tak pomáhat v návratu těch, které v těchto místech před lety vyhynuly," uvedl ředitel České krajiny Dalibor Dostál.

Přestože divocí koně a další velcí kopytníci pomohli k záchraně desítek vzácných druhů, sami nyní čelí ohrožení. Kvůli opožděnému rozšíření rezervace hrozí utracení třetiny unikátních kopytníků. Ochranářská společnost Česká krajina proto požádala počátkem srpna vedení Středočeského kraje o urychlení potřebných kroků vedoucích k plánovanému rozšíření rezervace.