Lidskou úroveň opět získaly železniční zastávky v obou směrech ve Velkém Zboží. Polorozbořená posprejovaná zděná zastávka ve směru od Poděbrad na Nymburk i protější plechový přístřešek vypadají jako nové.

Na stížnosti a špatný stav zastávek reagoval starosta Poděbrad Ladislav Langr jednáním se zástupci Správy železniční dopravní cesty, správci drážní infrastruktury. „Jednali jsme přímo na místě o konkrétních opravách a dostali jsme příslib realizace, aby zastávky opět vypadaly jako pro lidi,“ informval nás po schůzce začátkem června starosta Langr.

Po polovině června už se lidem ze Zboží cestuje příjemněji. Na první pohled je totiž vidět oprava nástupištních desek na peronech, posekání trávy, prosekání větví v obvodu zastávky, nový modrý nátěr plechového zastřešení, oprava zděného přístřešku, který je vymalovaný zevnitř a zvenčí a výměna označovacích cedulí.

Prostor kolem trati ve Velkém Zboží čekají další úpravy, jako demolice zdevastovaných a nepotřebných objektů v obvodu zastávky ve směru na Kolín včetně elektronického zařízení. „Také oprava osvětlení nebo výměna stávajícího a možnost instalace rozhlasového zařízení jsou kroky, které administrativně připravujeme a při bezproblémovém průběhu realizujeme do konce letošního roku,“ uvedl Petr Votoček z provozního odboru SŽC Praha. „Uvedené činnosti budou hrazeny z finančních prostředků SŽDC s.o. přidělených SDC Praha,“ dodává.