V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box
Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE.

Nymbursko

1) Domov Na Zámku, Zámek 1/21, 28922 Lysá nad Labem

Hudba spojuje generace
Projekt má za cíl spojit generace při společném zpívání. Zpěv působí prokazatelně příznivě na dýchací systém, kognitivní funkce a psychické zdraví. Pro seniory je to výborná forma relaxace a společenského kontaktu. Ve spolupráci se ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem praktickou a speciální, budou probíhat setkávání žáků speciálních tříd se seniory při zpívání známých písniček, které mají rádi jak senioři, tak mladí. Budou navazovány vztahy mezi seniory a žáky školy. V rámci setkání bude také prostor pro vyprávění a vzpomínání v souvislosti s písničkami. Doprovodný nástroj bude kytara nebo klávesy a účastníci též budou doprovázet zpěv pomocí orffových nástrojů. Přínos této spolupráce je zejména v navazování společenských vazeb a smysluplného trávení času našich seniorů i žáků ZŠ. Klienti našeho domova velmi rádi zpívají a setkávání s dětmi přispívá k jejich duševní pohodě. Přidanou hodnotu je možné vnímat ve spolupráci dvou společensky opomíjených skupin obyvatel a integraci mladých lidí se zdravotním postižením do společenského života, jímž kontakt s našimi dříve narozenými spoluobčany bezesporu je.

2) Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb, Tyršova 678, 290 01 Poděbrady

Mezigenerační setkávání dětí z mateřských škol se seniory
Společné tvoření u velkého stolu, kde děti z MŠ s klienty vyrábí různé obrázky z papíru, z látek, dále kreslí, stříhají. Při těchto činnostech si vzájemně vypráví i zpívají. V minulém roce jsme byli na společné vycházce, což plánujeme i letos v teplejších měsících. První letošní návštěvu dětí z MŠ plánujeme na 13. 01. 2020, kde budeme tvořit předměty z vaty. Tato setkání jsou velkým přínosem pro obě generace, děti jsou při návštěvách bezprostřední, senioři pookřejí a jsou nabiti pozitivní energií od dětí.