Podle nejčerstvějších informací od mluvčí radnice Jany Křížové jeden vlastník zemřel, takže se čeká na dědické řízení. „U dalších dvou pozemků byla uvalena exekuce a další vlastníci odmítají pozemky prodat nebo směnit s městem," vysvětlila Jana Křížová. Podle starosty Karla Otavy jsou dva z problémových majitelů občané Lysé. „V těchto případech dojde zřejmě k vyvlastňovacímu procesu, který termín výstavby obchvatu může oddálit i o dva roky," má jasno Karel Otava.

V dubnu rada kraje schválila dokončení obchvatu Lysé nad Labem jako investiční akci kraje. A uložila do konce června zajistit veřejnou zakázku na výběr dodavatele komplexní projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru za téměř 7 milionů korun.

V roce 2015 podepsal tehdejší hejtman Miloš Petera s městem smlouvu o spolupráci na výstavbě obchvatu. Smyslem této dohody bylo zajistit společný postup při projekční a majetkoprávní přípravě dostavby obchvatu s tím, že město bezúplatně převezme od Středočeského kraje dokumentaci pro územní rozhodnutí, zajistí její realizaci a dopracování kdo stádia projektu ke stavebnímu povolení. „Město se zavázalo postarat se o majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků pod budoucím obchvatem. Došlo k dohodě i na společném postupu při vyhlášení veřejné zakázky na výběr nejvhodnějšího dodavatele provedení stavebních prací," vysvětlil starosta Otava s tím, že po předání projektové dokumentace pak město požádá o dotaci z evropských peněz.

První etapa o délce 800 metrů byla po překonání problémů s ekologickým sdružením a s výkupy potřebných pozemků uvedena do provozu 16. června 2006. Stála 50 milionů korun. Nyní je předpoklad, že první auta by se mohla po nové části obchvatu svézt po roce 2020.