Chátrající ruiny 
s částí propadlé střechy. Přechodný úkryt bezdomovců. Místo, kam několikrát vyjížděli hasiči kvůli požárům způsobeným právě lidmi bez domova. O čem je řeč?

O bývalé drážní výtopně na jankovickém sídlišti, která sousedí přes silnici s komplexem Adéla. Město se jí nyní rozhodlo prodat. Investor se pak ve smlouvě musí zavázat, že místo využije tak, jak je to určeno v územním plánu. Tedy k parkování.

O prodeji výtopny rozhodli na svém posledním jednání zastupitelé. „Město Nymburk získalo objekt výtopny minulý rok od Českých drah. Investor by měl do tří let od podpisu smlouvy vybudovat na 6000 metrech čtverečních parkovací kapacitu v souladu 
s územním plánem. Dojte tak k přeměně nevyužitého objektu, který léta chátrá a byl zasažen i několika požáry," konstatoval radní zodpovědný za investice města Zdeněk Vocásek.

Redaktor Nymburského deníku byl zjistit, jak to na místě v současnosti vypadá. 
K objektu se dá dostat po cestičce mezi stávajícími garážemi, které oddělují výtopnu od silnice. Mluvíme o ulici Topolová. V hlavní části budovy jsou stále koleje a zachované zdivo i střecha. Odborníci nevylučují, že základy této stavby se dají využít i pro budoucí objekt, v jehož části by byly parkovací prostory, a část by mohla sloužit například jako kanceláře.

To je ovšem pouze jedna část stavby. Druhá část je na tom podstatně hůř. Střecha je propadlá, v podstatě neexistuje. Obrovský nepořádek 
a zápach panuje všude, znatelné jsou i stopy po zmíněných požárech. Alespoň druhá část budovy je nutně určena k demolici.

Jak už bylo řečeno, objekt je vlastně ukryt za už stávajícími garážemi. Jak se tedy budoucí uživatelé parkování do těchto míst dostanou? A o jaký typ parkování by šlo? „Vjezd bude umožněn bránou z boku od sousední firmy . Počítá se 
s tím, že část by byla využita pro další garáže a část by zůstala jako volná plocha určená k parkování za poplatek," uvedl Vocásek.

Úprava tohoto místa tak uleví jankovickému sídlišti před revitalizací, která je plánována od roku 2020 po dokončení VII., a tím poslední etapy revitalizace starého drahelického sídliště.