V těchto lokalitách dokonce už jsou schválena jména některých nových ulic. Naopak existují také místa, kde developeři v Nymburce stavět chtěli, ale město jejich aktivitu zastavilo. Alespoň prozatím. Podle místostarosty Zdeňka Vocáska tyto projekty nesplňují požadavky na kompletní infrastrukturu dané lokality. Přeloženo do češtiny: někde chybí u chystaných domů nové školy a školky, jinde jsou plány předimenzované počtem bytů a problém by mohl nastat například s parkováním.

Residence Babín

Asi není v Nymburce člověka, který by pří výjezdu na Poděbrady směrem ke stáčírně vod Poděbradka nezpozoroval čilý stavební ruch. Místo, v jehož dohledu je na jednu stranu Veslák, na druhou pak bájné lesní porosty zvané Babín, je postupně zastavováno jak rodinnými, tak i bytovými domy. Ty vyrůstají v rámi developerského projektu Residence Babín, který je v prostřední fázi stavební činnosti. Celkem má na místě vzniknout až 117 bytů různých velikostí. Od 1 + kk až po 3 + kk. Rezidence Babín je srdeční záležitost rodáka z Nymburka, developera Jiřího Otty. „Mým snem je vytvořit něco s přesahem, něco, co dává hlavu a patu. Rezidence je důkazem toho, že tato vize se plní,“ uvedl Otta. Část obyvatel v prvních dokončených bytech už bydlí. Jedním z obyvatel nové čtvrti je například úspěšný kanoista Martin Fuksa.

Za poliklinikou

Další zástavba domů a bytů je patrná při výjezdu z Nymburka směrem na Kamenné Zboží. Po levé straně vznikají nová obydlí několika typů. Ti nejrychlejší se také do už prakticky hotových domků chystají stěhovat. Zastupitelé podobně jako v případě Babína už pro tuto lokalitu vybrali a schválili názvy některých ulic. Neobešlo se to však bez drobné kontroverze. Komise pro školství, kulturu a cestovní ruch navrhovala pojmenovat tři ulice po umělcích spjatých s městem, konkrétně po akademickém malíři Hanuši Bohmanovi, herci a režisérovi Miroslavu Macháčkovi a básníku a spisovateli Janu Nebeském. Rada však prosadila vlastní návrh a ulice se budou jmenovat po hrdinných letcích, kteří ve druhé světové válce bojovali v anglickém královském letectvu (R.A.F.). Za poliklinikou se tak noví obyvatelé nastěhují do ulic Josefa Jaškeho, Viléma Bufky a Jaroslava Čermáka. Všichni byli nymburskými rodáky.

Změnu návrhu komise zdůvodnila místostarostka Stanislava Tichá. „Ulice za poliklinikou na sídlišti leží v těsné blízkosti ulice letců R. A. F. a naší základní školy, která nese stejné jméno. Umělcům je nejen na sídlišti věnováno již několik ulic. Na letce R. A. F. zatím město nikde nemyslelo a jistě si zaslouží jejich činy konečně připomenout i tímto způsobem. Josef Jaške, Vilém Bufka i Jaroslav Čermák jsou nymburskými rodáky a patřili k aktivním účastníkům bojů druhé světové války. Na původně navrhované umělce určitě nezapomeneme při pojmenování dalších ulic," okomentovala svůj návrh místostarostka. Navíc nedaleko se stále rozrůstá nová čtvrť Na Hroudách, která bude brzy propojena se sídlištěm i novou ulicí.

Právě tato část Nymburka se rozvíjí nejrychleji a počítá se v ní s řadou dalších projektů. V rámci dopravy mají vzniknout nová parkoviště a nadjezdy kvůli výstavbě železničního uzlu, kterým se má stát nyní nepříliš využívaná zastávka v Kamenném Zboží. V dané lokalitě se také počítá s výstavbou škol a školek, či domova pro seniory. Pozemky připravené pro už schválenou zástavbu jsou také na Zálabí. Na posledním kruhovém objezdu u čerpací stanice Benzina je připravena speciální větev mířící k zatím ještě prázdným pozemkům. Na tomto místě vzniknou ulice pojmenované po známých nymburských skautech. Budou se jmenovat Sourozenců Rumlových a Otokara Randáka.

Stopka Vesláku a Frutě

S novou zástavbou v rámci developerských projektů se počítalo také na bývalém hřišti Polabanu. Další lokalitou určenou pro výstavbu domů je místo po levé straně před příjezdem z centra města k sídlišti, kde byly nedávno srovnány se zemí poslední stavby po firmě Fruta. Jenže v těchto případech byla zatím ze strany radnice investorům vystavena stopka. V prvním případě se radnice snaží investora více zapojit do vybudování chybějících škol a školek v okolí. Ve druhém případě se městu nelíbil projekt s velkým počtem bytů a rizikem malého počtu parkovacích míst.