„Netopýr se usídlil na volném prostranství a nevykazoval větší aktivitu. Po jeho prohlédnutí jsme zjistili, že je vysílený a je nezbytné mu poskytnout pomoc. Zůstane tak prozatím v naší péči,“ uvedl vedoucí stanice Luboš Vaněk.

Podzim je období přeletů netopýrů, kteří putují na svá zimoviště, kde stráví příští měsíce zimním spánkem. „Pro naši stanici to často znamená, že se k nám v tuto dobu dostává více vysílených jedinců, kteří ještě nedolétli na svá zimoviště a v důsledku některých vlivů se ocitnou v nesnázích. Nejčastěji se jedná o změny počasí, kdy je teplo a poté se prudce sníží teploty, samozřejmě svou roli zde hraje i konkrétní zdravotní stav netopýra,“ vysvětlil vedoucí stanice. Ta letos přijala do své péče rekordní počet zvířat. Číslo se už přehouplo přes 2 tisíce jedinců, kterým na Huslíku pomohli.