V Poděbradech by v dohledné době mohl vyrůst nový hypermarket. Stát by měl v areálu ČSAP vedle nového nadjezdu. O postavení obchodu má zájem řetězec provozující Kaufland. O studii se jednalo už na komisi pro životní prostředí poděbradské radnice.

To jsou doposud známá fakta, která se objevila na neoficiální facebookové stránce Města Poděbrady.

O projektu slyšel podle vlastních slov „jen neoficiálně a velmi rámcově"
i starosta Ladislav Langr.
„V první fázi je třeba upřesnit, že jakákoliv komise je poradním orgánem rady města a nemá žádné pravomoci cokoliv schvalovat, nemá pravomoc stanovovat jakékoliv podmínky. Jedná se o soukromý pozemek 
a územní plán takový záměr umožňuje. To znamená, třebaže město je nepominutelný účastník jakékoliv výstavby, nelze záměr ze strany města zastavit ani zakázat, byť by se nám sebevíc nelíbil. Stavebník musí dodržet podmínky stanovené stavebním úřadem a dalších dotčených orgánů státní správy, což jsou orgány státní správy na vedení města zcela nezávislé," uvedl starosta.

Podle jeho názoru je 
v Poděbradech kapacita obchodních center dostatečná. „Nejvýše si dovedu představit větší konkurenční prodejnu v severní části Žižkova, třeba poblíž bývalého Polabanu, a myslím, že by své zákazníky tady našel ještě nějaký řetězec hobby marketu," doplnil Langr.

S konkrétním dotazem na situaci v jednání s řetězcem 
a dalšími podrobnostmi odkázal na investora. Tím by měla být logicky společnost ČSAP. Nymburský deník proto oslovil i jednatele této firmy Aloise Koutka. „Zatím to není jisté a vůbec se k tomu nebudeme vyjadřovat, abychom nevypustili nějakou kachnu," uvedl Koutek.

Na zmíněné facebookové stránce informaci také komentoval člen komise pro životní prostředí Jaroslav Štěpán. „Bylo nám na komisi ŽP řečeno, že by to měl byt Kaufland, nicméně toto je pouze studie a ta se muže x-krát změnit. Jako komise se snažíme aby tam byla max. plocha zeleně, ale náš názor je pouze doporučující. Za mě osobně proč ne, lepší než rozpálený nevyužitý asfaltový plac. Místní asi nadšeni nebudou, doprava nejspíš zhoustne, ale to je bohužel všude kolem obchoďáků," uvedl Štěpán.