Euforie, pečlivé sledování televizních předvolebních klipů a pocit důležitosti prvního svobodného rozhodování o budoucnosti vlastní země.
Tak vnímala většina národa situaci na začátku léta roku 1990. Zhruba půl roku po sametové revoluci byly na 8. a 9. června připraveny první svobodné volby. Tehdy do obou komor Federálního shromáždění a České národní rady.

Faktem je, že první svobodné volby byly ze všeho nejvíce plebiscitem, který měl potvrdit vůli většiny lidí po demokratických změnách prostřednictvím volby Občanského fóra a stvrdit porážku do té doby vládnoucí totalitní moci představované komunistickou stranou. Což se podařilo.

Nymbursko jako region nemělo v té době nejlepší pověst. Viz tehdy čerstvě dostavěné sídlo okresních komunistů, jemuž i přes současný název Obecní dům málokdo řekne jinak než Kokos (komunistický kostel). Pregnantně to po volbách vyjádřil v tehdejším Nymbursku dodnes nejrespektovanější nymburský novinář Jaroslav Kmenta. „Ve Středočeském kraji jsme se zařadili do silné pětice nad 60% získaných hlasů pro OF. V cyklisticé hantýrce bych řekl, že jsme „ukázali záda" pelotonu ostatních okresů. Poděkování patří Vám všem, kteří jste šli k volbám a nevolili KSČ, protože jsme se navždy osvobodili od onoho přívlastku 'Jakešova Lhota'." Tak pravil Jaroslav Kmenta 
4. července 1990.

Tím jsme se lehce dostali 
k výsledkům voleb na Nymbursku. Konečná čísla u všech tří hlasování byla velmi podobná, proto stačí, když vezmeme za bernou mini hlasování do Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

Na prvním místě je třeba zmínit volební účast, která odpovídá tomu, že se jednalo 
o národní referendum a už nikdy takové množství lidí k volebním urnám později nepřišlo. A ani do budoucna zřejmě nepřijde. Na Nymbursku přišlo hlasovat 98,42% oprávněných voličů! Občanské fórum získalo 60,55% hlasů, což představovalo fyzicky 39 414 hlasů. Pak dlouho nic. Druzí komunisté dostali 15,20% 
(9 896 hlasů). Zaznamenáníhodný je ještě výsledek v pořadí třetího Spojenectví zemědělců a venkova (7,54%) a čtvrté Křesťanské a demokratické unie (5,36%). Podrobnější čísla lze nalézt na serveru volby.cz.

Nu, a pak jsme si vyhrnuli rukávy a začalo čtvrt století novodobé demokracie.

Z volebního zákulisí v roce 90 

(Nymbursko, 14.6. 1990)

První zahájili volby občané 
v Pečkách a Sadské, a to již v pátek 8. června ve 12 hodin, v ostatních okrscích vyčkali 14. hodiny

Nejstarší občankou, která volila v DD Lysá nad Labem, byla paní Růžena Záhrobská, která v tomto měsíci oslavila své 95. narozeniny

Jako první dorazili do štábu okresní volební komise s volebními výsledky kurýři z volebního okrsku č. 58 – Studce v sobotu 
9. června v 16.10 hodin

Nejdéle trávil chvíle s počítáním hlasů libický volební okrsek – výsledky byly předány v neděli 10. června v 0.30 hodin

V období voleb se u nás nenarodil žádný potenciální volič. Maminky si se šťastnou událostí pospíšily nebo vyčkávaly konce voleb

Zaručeně „tajnou" volbu provedl volič ve městě X. Spolu s hlasovacími lístky zalepil do obálky i svůj občanský průkaz. Na jeho vydání si musel počkat až do otevření volební schránky v sobotu ve 14 hodin

Zrovna tak museli čekat dva další voliči. Ti si do schránky „odložili" vkladní knížku a brýle

Okresní volební komise měla k dispozici k výjezdu celkem 10 osobních automobilů 
s právě tolika řidiči. Někteří šoféři najezdili kolem 500 kilometrů

Deset členů OVK, její zapisovatel pan Jiří Číla a tříčlenné tiskové středisko pracovalo nepřetržitě po dobu 50 hodin

Pro občerstvení OVK a dalších, kteří volby zajišťovali, fungoval kiosek, z jehož zásob ubylo 10 kg párků, 1,5 kg uzeniny, 100 rohlíků, 6 kg chleba. Sodovka, limonáda a černá káva tekla proudem. (Alkohol samozřejmě žádný, útrata hrazena z vlastních peněženek)

Výsledkem snahy všech zainteresovaných kolem zajišťování voleb bylo 2. místo v „závodu" s časem. Okres Nymburk předal výsledky voleb krajské volební komisi v Praze bezprostředně po okrese Rakovník, který přitom vykázal menší počet voličů než my

ANKETA: Co se vám vybaví při vzpomínce na volby v roce 90?

Ludmila Kubálková
Dymokury

Vybaví se mi euforie té doby, Občanské fórum, lidé, kteří 
v něm v obci působili. Také politici té doby, Havel, Klaus, Dienstbier, Komárek… Lidé měli svoji představu o demokracii, ale ne vždy pochopili, že to také znamená přijmout odpovědnost sám za sebe.

Pavel Fojtík
Nymburk

V roce 1990 mi bylo 15 let, ale atmosféru té doby si dobře vybavuji. Především se mi vybaví vítězství Občanského fóra, které tehdy získalo přes 
50% hlasů. Také vím, že v rámci volební kampaně zavítal do Nymburka Miloš Zeman a vystoupil Pod Hradbami.

Eva Jurinová
Sadská

V souvislosti s volbami v roce 1990 se mi vybaví neklidná politická atmosféra v československé televizi. Vzpomínám si rovněž na poněkud nervózní, mocí zaskočené Občanské fórum a stejně tak na nadšení 
a očekávání lidí, kteří jsou dnes zklamáni.

Jiří Bulušek
Pátek

Asi každý pochopí, že mít vyhraněný názor, byť na zásadní dění ve společnosti, není ve dvanácti letech jednoduché, ale přesto jsem volby v roce 1990 vnímal jako velkou změnu od nesvobody ke svobodě.

Jan Vinduška
Poděbrady

Vybavuji si, že jsem šel poprvé k volbám. Mohl jsem se svobodně rozhodnout, komu dám svůj hlas, aniž bych byl ovlivňován kýmkoli nebo okolnostmi. Také si vybavuji předvolební kampaně, s nimiž jsem se do té doby nesetkal.

MIROSLAV S. JILEMNICKÝ, IVANA ŠMEJDOVÁ