Snaha o zpřístupnění vyhlídky trvá několik let. Poškozené schodiště, absence osvětlení či bezpečnostních prvků nebyly hlavním problémem. Tím byl fakt, že kostel je v majetku katolické církve. Ta se zpřístupněním věže souhlasila. Jenže neměla peníze na opravu schodiště a město nesmí investovat do majetku, který mu nepatří. Bylo nutné vypracovat projektovou dokumentaci, na kterou ze svého věnoval starosta Tomáš Mach 78 tisíc korun. Následně radnice situaci vyřešila vyhlášením veřejné sbírky a adopcí jednotlivých schodů ze strany veřejnosti. „Adoptovaný schod ponese cedulku s jejich jménem či vzkazem, což se setkalo s pozitivním ohlasem. Městu k adopci zbývají už jen některé z dřevěných stupňů schodnicového schodiště,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí radnice.

Vybraná firma pak provedla potřebné opravy spočívající novou elektroinstalaci včetně požární signalizace. Přibyla zábradlí vymezující trasu prohlídky a zajišťující bezpečnost. Původní prohýbající se podlaha si vyžádala nové záklopy a bylo třeba vyměnit i některé z dřevěných prvků schodiště. „Vše podle pokynů památkové péče,“ připomněl mluvčí radnice.

Otevření šestašedesát metrů vysoké věže na posvícení uvítal i starosta. „Mám opravdovou radost, že se nám po mnoha desetiletích podařilo zpřístupnit tuto významnou dominantu města,“ uvedl Tomáš Mach.