V současné době je na řadě provedení obnovy interiéru. „Zhotovitel byl vybrán a práce mohou začít již v prosinci tohoto roku. Hlavním cílem těchto úprav budou opravy omítek, statické zajištěni klenby a repase vitrážových oken,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí radnice.

Během prací, které mají trvat do května příštího roku, bude kaple uzavřena. „Město dlouhodobě pracuje na tom, aby se Kaple sv. Jana Nepomuckého stala důstojným kulturním objektem pro pořádání různých akcí a nová etapa je dalším krokem k naplnění tohoto záměru. Doposud město do kaple investovalo přes 12,5 milionu korun, kdy se začalo generální opravou střechy, obnovou pláště budovy, kompletním odvodněním kaple, novou přístupovou cestou, venkovním osvětlením, restaurováním barokních dveří a balustrády. Nyní se k tomu přidá i celková obnova interiéru,“ řekl starosta Tomáš Mach. Jako zhotovitel byla vybrána firma RE z Prahy a celková cena díla je 2,78 milionů korun.

Kaple sv. Jana Nepomuckého má za sebou několik úspěšně dokončených etap rekonstrukce. Cílem této etapy bude statické zajištění klenby (zabezpečení trhlin), repase vitrážových oken, průzkum barevnosti a oprava omítek. „Současně budou v interiéru provedeny restaurátorské průzkumy omítkových vrstev a oprava poškozených vrstev, obnova šablonových hlinkových nátěrů stěn a oprava malovaných retuší,“ doplnil Černohous.

Veškeré práce budou probíhat v restaurátorském režimu a za dozoru památkářů, jelikož se jedná o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR a navíc nacházející se v památkově chráněném území - městské památkové zóně Nymburk.

Gotická kaple je poslední dochovanou stavbou po zrušeném dominikánském klášteře (1785) a jedná se o architektonicky velmi cennou stavbu, která navíc nabízí vynikající akustiku. Hlavním cílem do budoucna je provedení stavebních úprav kaple za účelem vybudování multifunkčního kulturního sálu pro komorní koncerty, vernisáže a výstavy.

Připomeňme, že v kapli se odehrály rockové koncerty včetně toho akustického kapely Blue Effect v rámci Noci kostelů v roce 2011. Stejně tak se v magickém prostoru prezentují tělesa nabízející vážnou hudbu. Zažila i cestovatelská vyprávění novináře Tomáše Poláčka o autostopu po celé zeměkouli, stejně jako nepočítaně výstav malířů různých zaměření. V čase adventním je místem předávání Betlémského světla.