Dopravní hřiště plnilo během hasičských závodů První nasátí na všechlapském hřišti dvě funkce. Jednak naučit malé děti, jak se mají chovat v silničním provozu a další znalosti a dovednosti. Zároveň zabavit hasičata, která závodila až odpoledne, aby nevbíhala do dráhy a jinak nenarušovala průběh závodů nebo se nezranila. Tak jako tak se děti na hřišti bavily. Po trávě se sice na kolech či mini plastových motorkách nejezdilo hladce, o to byla trasa zajímavější. Po loňské zkušenosti si pražské Středisko volnočasových aktivit pro děti a mládež se střediskem bezpečnosti pořadatelé opět pozvali. „Letošním tématem je viditelnost cyklistů a chodců na silnicích,“ informovala nás pracovnice střediska. Ta dětem na připraveném trenažeru ukazovala viditelnost různých barev ve tmě.