Budování obce ku prospěchu jejích obyvatel je nikdy nekončící proces, stále je něco důležitého potřeba. O tom ví své asi každý starosta, všechlapského starostu Miroslava Šnejdara nevyjímaje.

HOSPODA I NOVÉ PARCELY
Nymburský deník se právě od něj nedávno dozvěděl o úspěšném dokončení 1. etapy rekonstrukce hospody, která je součástí novodobé historie obce, bohužel však vinou posledního majitele nejenže nesloužila svému účelu, ale těžce chátrala. Obci se podařilo objekt koupit a začít několika etapovou rekonstrukci. Ve finále zde bude k dispozici velký sál pro společenské a kulturní akce jako dřív, restaurace a nově také obchod. Dokončení 1. etapy, v níž došlo k základnímu zabezpečení budovy, je příslibem, že se vbrzku podaří zvládnout vše další.

Ale to není všechno. Všechlapy patří k obcím, které se rozrůstají, poněvadž můžou nabídnout nové stavební parcely v příjemné a výhodné lokalitě. Ovšem pro to je potřeba něco udělat. „Obec nabízí nové pozemky v lokalitě Sad. V 1. etapě jich bylo čtyřicet čtyři, ve druhé jich máme k dispozici dvacet čtyři. Nešlo by to však bez zasíťování, proto máme smlouvu s firmou, která zasíťování provádí. V tuhle chvíli už máme deset parcel prodaných a zbytek je už vlastně zamluvený," přibližuje situaci starosta Šnejdar.

Všechlapy mají v současné době kolem 740 obyvatel a růst zřejmě ještě není u konce. „Další možnosti pro výstavbu rodinných domků existují v soukromé sféře. Proto bychom chtěli v roce 2017 žádat o změnu územního plánu, při níž bychom chtěli zhodnotit některé soukromé subjekty právě vzhledem k možné výstavbě rodinných domů," říká starosta.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ INVESTICE: ŠKOLKA I RADAR
Tím však plány vedení Vše-chlap do budoucna zdaleka nekončí. Kromě pokračování akce „hospoda" se hlásí o investici mateřská škola, rovněž by měla podle všeho klapnout dotace na osázení valu stromy a zelení v obytné lokalitě, který je těžko přístupný a špatně se udržuje.

Dlouhodobým problémem Všechlap je ohrožení bezpečnosti v obci v důsledku silného provozu a častému překračování povolené rychlosti ze strany řidičů na průtahu obcí. Obec proto usiluje o instalaci radarua jedná o tom, zatím bezvýsledně, s městem Nymburk, které je kompetentní v této věci rozhodnout. Nymburský deník o tom informoval v sobotním vydání.

SPOLKOVÝ ŽIVOT JEDE
„Fungují u nás dobře hasiči, podílejí se na řadě akcí pro občany. Letos jsme investovali dvě stě tisíc korun z vlastních zdrojů do jejich výzbroje a výstroje, když dotace bohužel nedopadla. Na společenském životě v obci se podílejí i další spolky, místní T.J. Sokol nebo rybáři. Je fajn, že lidé mají zájem a aktivně se zapojují. Účastní se drakiád, čarodějnic, posvícení, rybářských závodů i rozsvícení vánočního stromu… Z toho máme spolu s ostatními zastupiteli radost. Víme, že se nesnažíme zbytečně," usmívá se starosta Miroslav Šnejdar.