„Je to mnohem svižnější, má to jiné tempo. Ale neřekla bych, že je to náročnější,“ říká žena zastupující samosprávu obce. Se svým kolegou jsou jako komisaři určení pro jiřickou věznici. V pátek 8. října kolem půl čtvrté odpoledne měli frmol.

K volební místnosti na prvním patře jsou vězni přiváděni po skupinách dozorci. Tedy pochopitelně jen ti, kteří projevili zájem hlasovat. Takových je více než polovina. Z celkem 802 mužů, kteří si aktuálně v Jiřicích odpykávají svůj trest, chtělo volit 451 z nich. Ne každému však dvojice komisařů volit umožnila.

Na rozdíl od jiných skupin voličů se ve věznici častěji stane, že odsouzený nemá v pořádku doklady. „Nemůžeme vás pustit volit, máte propadlou občanku,“ oznamuje volební komisařka jednomu z mladších vězňů. Ten ani neprotestuje, patrně si je nesrovnalosti vědom a odchází z volební místnosti, aniž by svůj hlas odevzdal.

Většina z nich je však dvoučlennou komisí sedící za velkým průhledným štítem řádně poučena, zamíří za plentu a pak odvolí. Na řadě z nich je vidět, že se na daný okamžik těšili. „Ano, je to pro ně mimo jiné také určité rozptýlení. Každá činnost, který vybočuje z jejich běžného programu a stereotypu, je pro ně vítanou změnou,“ potvrzuje mluvčí věznice Hana Prokopová.

Jeden z oslovených vězňů však viděl ve své volbě i hlubší smysl. „Chci, až se odsud vrátím domů, aby byla jiná vláda a to, co se děje teď, skončilo. Volil jsem proto, že chci změnu,“ přemýšlel vězeň, než byl po samotném aktu odveden dozorci zpět na svoji celu.