Volič, který přijede hlasovat k Obecnímu domu, je po celou dobu v motorovém vozidle. Kontakt s ním bude zprostředkovávat člen komise pro hlasování. Zapisovatel ověří totožnost voliče včetně jeho věku z platného občanského průkazu, případně pasu. Zároveň také ověří, zda voliči byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19. Drive-in stanoviště je totiž určeno výlučně těm, kteří mají nařízenou karanténu či izolaci. Ostatní voliči budou hlasovat klasicky o víkendu.

Po předložení potřebných dokladů volič obdrží úřední obálku, bude mu určen prostor pro úpravu hlasovacího lístku a jeho vložení do úřední obálky, a následně umožněno hlasování do volební schránky. Po vložení obálky do schránky volič opouští stanoviště podle pokynů člena komise pro hlasování a příslušníků policie dohlížející na provoz u volebního stanoviště. Voličský průkaz odevzdá komisi pro hlasování.