Na Mrlinu letos vyrazilo okolo 200 lodí. Řeku symbolicky odemkl Klub vojenské historie Druhý pluk Nymbursko, který na zahájení vystřelil čestnou salvu. Ani letos na řece nechyběl vodník. Sjízdnost řeky zajišťuje Labská stezka, respektive spolek Greenway Mrlina. Ten se stará mimo jiné o pročištění koryta, odstranění napadaných větví a kmenů. Sjízdnost řeky je možná pouze za zvýšeného průtoku vody, na vlně, která je vypuštěna z Bučického rybníka.