Poprvé v historii sloužil nedělní mši v milovickém kostele sv. Kateřiny Alexandrijské Kardinál Miroslav Vlk. Návštěva kardinála Vlka je první pastorační návštěvou milovické farnosti. O jeho slova projevilo zájem přibližně padesát věřících včetně rodin s malými dětmi. Podpora farnosti je pro místní farníky velmi důležitá, protože chtějí získat finanční prostředky na rekonstrukci fary. Návštěva Kardinála Vlka tedy nebyla jen duchovním povzbuzením pro věřící rodiny s dětmi, které se snaží nelehkou situaci fary řešit. Duchovní otec se po mši s těmito rodinami sešel, aby společně našli cestu, jak farnosti pomoci.