„Jezdím vlakem za prací do Prahy a mám to ze sídliště pěkně daleko. Na kole se bojím, protože mi ho už několikrát ukradli, takže to řeším autem,“ říká Jan Svoboda z Nymburka.

Teď mají Nymburáci naději, že časem na ně budou auta čekat na parkovišti hned vedle nádraží.

Vlakové nádraží i prostor před ním totiž čekají velké změny. Vedení města jedná se zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a Správou osobních nádraží (SON) o rekonstrukci celého nádraží i nástupišť, novém podchodu, moderním řešení výpravní budovy a modernizaci trati. To jsou projekty, které zadalo SŽDC.

Město počítá s přeměnou prostoru před nádražím, kde jsou desítky let staré nástupní terminály autobusové dopravy, a s novým parkovištěm P+R (zaparkuj a jeď) na pozemku vedle trati směrem k nadjezdu.

Úpravy jsou rozdělené do čtyř vzájemně propojených projektů. „Projekty SŽDC jsou dosud rozpracovány ve více variantách a stále není definitivně rozhodnuto, které řešení bude konečné. Například u modernizace trati jde kromě jiného o zásadní rozhodnutí, zda přeložit vedení trati západně od nadjezdu na Mladou Boleslav, a zvětšit tím poloměr oblouku, což by zvýšilo traťovou rychlost na 160 kilometrů v hodině,“ uvedl místostarosta Nymburka Jan Ritter.

Nyní také investor zvažuje možnosti využití stávající nádražní budovy. Existuje například i varianta, že pro výpravní halu bude vybudován nový prostor blíže podchodu. Rozhodnutí má padnout na podzim.

Aby celá lokalita dávala smysl jako celek, město zadalo projekční přípravu parkoviště P+R a řešení prostoru před nádražím i autobusového terminálu. V uplynulých dnech už se uskutečnily schůzky s projektanty. „Na polovinu srpna je plánována koordinační schůzka všech zainteresovaných subjektů a osob. Vše je tedy ve stádiu úvodních analýz a variantních konceptů,“ vysvětlil místostarosta Ritter.