Most přes řeku byl složen ze čtyř dílů. Uprostřed řeky stojí pilíř, na nějž jsou všechny díly vázány. Zatímco první pravý díl bráno podle proudu Labe už byl přemístěn na břeh, levá část první poloviny mostu čekala na svoji demontáž ve čtvrtek. Zkomplikovat celou náročnou akci mohlo podle vedoucího celé akce Vladimíra Tomana pouze počasí, konkrétně silnější vítr. To se však nestalo, drobný deštík nebyl na překážku.

Hlavní roli hrály katamarány složené ze speciálních pontonů. Katamarán najel pod mostní díl a zespoda jej zvedl. Jištěn šesti lany pak plul i s mostem několik metrů proti proudu. „Katamarán řídí zkušení kapitáni nákladních lodí, manipulace s takovou částí mostu není pochopitelně snadná,“ vysvětloval Vladimír Toman z firmy Česká lodní doprava - Charter. Jeho slova dokreslují čísla. Snesená část mostu měří 53 metrů a váží zhruba 240 tun. Obsluha katamaránu pohybovala s celou soupravou po centimetrech.

Poté se celé zařízení dalo na pomalou plavbu přes šířku řeky. Na pravém břehu byl most přesunut na speciální zařízení, na kterém bude v příštích dnech rozřezán. Následovat bude v létě stavba nového železničního mostu. Ten umožní v budoucnu napojení samostatné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Po přestavbě bude most splňovat podjezdnou výšku minimálně 5,25 metru (dosud to bylo 4,7 metru), stavebně bude připraven na podjezdnou výšku 7 metrů. Což znamená, že v budoucnu může být využíván i jako zvedací. Na podzim by pak mělo na řadu přijít odstranění zbylých dvou částí současného kovového mostu.

Rekonstrukce trati

Výměna mostu je součástí projektu rekonstrukce trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi. Úpravami projde železniční svršek a spodek, ale i přejezdy, další mosty, trakční vedení či sdělovací a zabezpečovací zařízení. Celková přestavba pak čeká zastávku Čelákovice - Jiřina, kde se zrekonstruují nástupiště s délkou 220 metrů. Zbudují se nové přístřešky, které budou rozšířeny na vyšší počet cestujících. Těm budou sloužit i nové informační tabule.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu trati, která plní významnou roli v pražské příměstské dopravě. Současně dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 140 kilometrů za hodinu. Zhotovitelem investiční akce je společnost Lysá, kterou tvoří Eurovia CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha. Celkové investiční náklady akce činí 1,82 miliardy korun. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Maximální výše podpory EU tvoří 83 procent z celkových způsobilých nákladů. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.