V čele traktorparády jel od školní budovy vůz městské policie, který kolonu přivedl i na Jiřího náměstí, kde došlo na vzájemné mávání s nakupujícími z farmářského trhu. Kolona čítající malé traktůrky i obří kolosy s mohutnými koly pak projela Husovou ulicí až k odbočce na Mánesovu, kudy dojela zpět ke škole.