Smokeman, ve skutečnosti Jiří Horák z Technické univerzity v Ostravě, zábavnou formou vysvětloval některé fyzikální a chemické děje v přírodě a v neposlední řadě předvedl, jak správně topit a neznečišťovat ovzduší. Při ukázkách topení plastem reagovaly i přístroje ve vedle stojícím speciálním voze, který měří čistotu ovzduší.

Vědec s darem neobyčejného baviče dopoledne předvedl dvakrát svoji show dětem, ve dvě odpoledne pak byla určena i dospělým. Později odpoledne se pak v kině konala beseda o znečišťování ovzduší za účasti dalších odborníků.