Slavnostním přestřižením pásky byl v Jiřicích zahájen vzdělávací projekt, který umožňuje vězňům pracovat v ovocném sadu a včelařit. Jako první ho spustila zdejší věznice s cílem zaměstnávat odsouzené v průběhu výkonu trestu, naučit je nové věci, posílit jejich pracovní návyky a zvýšit tak jejich šance získat zaměstnání poté, co opustí zdi věznice.

„V Jiřicích máme velké, dlouhodobě nevyužívané pozemky. S příchodem nového pana ředitele jsme se začali zabývat myšlenkou jejich využití. Tak vznikl ovocný sad a založení sedmi včelstev. Pracovalo na tom od dubna 53 odsouzených," říká tisková mluvčí jiřické věznice Hana Prokopová.

To je však teprve začátek dlouhodobého záměru, kterým je vzdělávání a zaměstnávání odsouzených. Vězni v Jiřicích se budou 
o ovocný sad starat, hospodařit na zeleninových záhonech, které zde rovněž vybudovali, a budou se učit včelařit pod vedením zkušených včelařů, zaměstnanců věznice.

„Vězni reagovali na možnost pracovat v ovocném sadu a se včelami velice dobře. Byli nadšení, protože mohli být celý den venku, 
a hlavně viděli za sebou práci, která má smysl," říká tisková mluvčí.

Vedení věznice předpokládá, že první tamní med by se mohl začít stáčet 
ještě letos. Chce jej věnovat některému dětskému domovu. V budoucnu by jej chtělo prodávat. Vězni by měli projít rovněž kurzem včelaření, díky němuž se budou moci jednou uplatnit třeba jako soukromí včelaři.

Součástí projektu je i nová, rovněž vězni vybudovaná okrasná zahrada s koutkem pro děti, která bude sloužit jako příjemné prostředí pro terapie a návštěvy odsouzených.

Projekt je jedním z prvních, který naplňuje novou koncepci ministerstva spravedlnosti. To chce odsouzené víc vzdělávat a zaměstnávat. „Mám velkou radost, že se nám povedlo uskutečnit zavedení chovu včel do českých věznic. Věznice Jiřice je první, které se to podařilo, ale k projektu se už přihlásilo 11 dalších věznic 
z celkových 35. Myslíme si, že zaměstnaný vězeň má mnohem lepší výchozí podmínky pro úspěšný návrat do společnosti," říká náměstek ministra spravedlnosti Vladimír Zimmel.

Generální ředitel Vězeňské služby (VS)Petr Dohnal poděkoval v úvodu řediteli věznice Marianu Prokešovi 
a všem včetně vězňů, kteří se podíleli na uskutečnění akce. „Tyto projekty budou přinášet nová pracovní místa pro vězně, napomohou tomu, aby vězni spláceli společnosti dluh, který vůči ní mají a stali se dobrými sousedy nás všech," řekl generální ředitel Dohnal.