Jiřická věznice je vyhlášená svými vzdělávacími programy a snahou aktivně pomoci odsouzeným se po propuštění integrovat do společnosti. Případ Tomáše Müllera je však originální zejména způsobem, jakým své středoškolské vzdělání ukončil.

Obor elektrikář si nevybral náhodou. „Učební obor elektrikář jsem si vybral, protože i můj otec je vyučen v tomto oboru. Šel jsem tedy v jeho šlépějích. Praxi v oboru jsem získal pouze ve škole v rámci studia, kdy jsme pomáhali s ostatními spolužáky na stavbách,“ řekl čerstvě vyučený mladík.

Studovat při výkonu trestu není jednoduché, ale v Jiřicích už s tím mají své zkušenosti z dřívějších dob. V rámci jejich vzdělávacích programů tak ředitel věznice Petr Suk povolil, aby se Tomáš studiu mohl věnovat na Středním odborném učilišti Ohradní v Praze.

Nejsložitější byly poslední týdny. Přípravu na závěrečné zkoušky absolvoval pod vedením speciálního pedagoga. „Nejtěžší pro mě bylo složení závěrečné zkoušky v prostředí věznice. Ale jsem rád, že mi pan ředitel dal tuto možnost, abych si studium dokončil,“ uvedl Tomáš Müller.

Závěrečnou zkoušku totiž musel kvůli situaci s pandemií skládat u počítače. „Složil písemnou a ústní část závěrečné zkoušky prostřednictvím Skype hovorů,“ vysvětlila Hana Prokopová, mluvčí jiřické věznice.

Úspěšně tak zakončil tříletý učební obor elektrikář – silnoproud. Obor je zaměřen na montáž, údržbu a opravy elektroinstalace a na výrobu a opravy elektrických strojů a přístrojů. Práci elektrikáře se chce věnovat i po propuštění na svobodu. „Zatím mám přislíbeno, že budu pracovat u otce ve firmě. Do budoucna bych chtěl mít svou vlastní firmu, ale nechci předbíhat, co bude,“ vysvětluje dvacetiletý držitel výučního listu.

Ještě před tím může svoji šikovnost uplatnit přímo v jiřické věznici. „Při zařazování odsouzených na jednotlivá pracoviště je vždy přihlíženo i k jejich dosavadní pracovní praxi a dosaženému vzdělání. Není vyloučeno, že by pan Müller mohl vykonávat odbornou práci společně s dalšími pracovníky,“ řekla Hana Prokopová.

Tomáš Müller není prvním odsouzeným v jiřické věznici, kdo si při výkonu trestu doplnil vzdělání. V minulosti zde již měli odsouzení možnost vyučit se v učebním oboru malíř – lakýrník.

„Odsouzení se mohou vzdělávat ve vybraných oborech, které jim nabízejí Školská vzdělávací střediska v rámci Vězeňské služby ČR. Jedná se například o učební obory obráběč kovů, pomocný kuchař, elektrotechnik či pánský krejčí,“ popsala možnosti odsouzených mluvčí jiřické věznice.

Mikuláš přinesl odsouzeným svářečské průkazy

Věznice ve spolupráci s odbornými firmami nabídla části odsouzených absolvovat v době od 2. listopadu do 4. prosince přímo ve věznici čtyři rekvalifikační kurzy sváření, do kterých bylo zařazeno celkem 19 odsouzených. Všichni odsouzení při závěrečných zkouškách prokázali teoretické i praktické znalosti a obdrželi svářečský průkaz.

Pro odsouzené, kteří vykonávají svůj trest v objektu tzv. Otevřené věznice, byla ve druhém pololetí letošního roku zajištěna možnost účasti ve vybraných odborných kurzech Zpracování mléka, Zpracování vlny a Kurz chovu drobného zvířectva. Do uvedených kurzů se postupně zapojilo celkem 31 odsouzených.