„První skupina už má za sebou obor včelař. Druhým oborem je právě chovatel, kdy nám zkoušený předvede při praktické zkoušce znalosti o ovcích včetně ukázky kastrace berana. Třetím oborem je pak pěstitel ovocnář,“ vysvětlila mluvčí věznice Hana Prokopová. 

Odsouzený Petr Hokynář byl na zkoušku skvěle připraven. Zkoušející byla docentka Milena Fantová z Vysoké školy zemědělské. Ta si ještě prověřila zkoušeného před vstupem do ohrady s ovcemi z teoretických znalostí a pak Hokynář dokázal, že si s ovcemi rozumí. Zkušeně si menšího beránka podržel tak, že ten se vsedě vůbec nehýbal. „On si sedí na sedacím nervu a je vlastně paralyzován a neklade odpor,“ vysvětloval Hokynář se zvířetem v náručí. Kastrace v současné podobě je podle Fantové pro beránky bezbolestná. „Je jim na šourek nasazena speciální australská gumička a šourek během dvou až tří týdnů sám odpadne,“ uvedla docentka. Hokynář zkoušku splnil bravurně.

Cílem věznice je dosáhnout toho, aby někteří odsouzení složili zkoušky ve všech třech vyjmenovaných oborech, a získali tak výuční list. „Tím získají po propuštění daleko větší možnost, aby se uplatnili na trhu práce,“ doplnila Prokopová.

V jiřické věznici jsou ti nejlehčí trestanci odsouzení za nejmírnější delikty. 48 % z nich má však pouze základní vzdělání, proto se věznice snaží o jeho doplnění.