Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kolíně převedlo obci Vestec pozemek tvořící ochrannou protipovodňovou hráz.

Jedná se o součást místní komunikace, která zároveň slouží jako odvodňovací svah. Pozemek o výměře 355 m² má účetní hodnotu více jak 3,5 tisíce korun. ​

V těsné blízkosti parcely protéká řeka Mrlina. V letech 2010 a 2013 byla říčka rozvodněná a Vestec byl z velké části zasažen povodněmi. Jako protipovodňové opatření byla právě na části převedeného pozemku vybudována ochranná hráz, která by v budoucnu měla zajistit bezpečnost místních obyvatel.