Kněžický starosta Milan Kazda soutěžil před dvěma roky o titul Starosta roku, nakonec jej ale nezískal. Čím chce oslovit porotu soutěže Vesnice roku? „Samozřejmě naším projektem Energeticky soběstačná obec,“ říká Kazda. Kněžice se v roce 2006 stali pionýry v originálním projektu, na který získaly desítky milionů korun z dotací Evropské unie. V praxi prověřily chemické reakce, fyzikální křivky a matematické výpočty.

Systém, který kromě rostlinného odpadu a dřevěné štěpky zpracovává také zvířecí a lidské výkaly, vyrábí elektřinu a jako odpad – v tomto případě vítaný – produkuje teplo. Jednoduše řečeno, obec si vyrábí elektřinu i teplo sama.

Ale nejen tím se chce prezentovat. „Máme tu také vybudový pečovatelský dům a řadu spolků,“ prezentuje starosta živoucí obec.

Opravila se také řada komunikací. Dokončili vodovod a jak bylo řečeno, ve vsi funguje několik spolků. Tím nejzajímavějším je asi spolek „pákařů“, tedy v přetlačování rukama. Starostův syn Petr je dokonce v tomto oboru vicemistrem světa.

Také Dobšičtí mají co nabídnout a čím se chlubit. Navíc mají zkušenosti z posledních dvou ročníků soutěže o Vesnici roku, které se v letech 2010 a 2009 účastnili. „Chceme mimo jiné prezentovat naši obec jako připravenou na nadcházející turistickou sezónu. Na naši stezce Malého Dobše prezentujeme řadu našich spolků,“ uvedl starosta František Malý.

Nejoblíbenějším spolkem jsou přirozeně hasiči, v Dobšicích jsou však i další mimořádné spolky. „Ženy se angažují ve spolku břišních tanečnic Dobšické Venuše, muži se starají o dění ve spolku Přátelé dobré zábavy,“ vyjmenovává starosta.

Dobšice mají v tuto chvíli 203 obyvatele, Kněžice zhruba 500.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice.