„Předpokládaná výše investice je 7 milionů korun. Provozovatel musí umožnit výuku tělesné výchovy pro žáky Střední odborné školy a Středního odborného učiliště,“ vyjádřila mluvčí radnice Markéta Tomčíková.

Starosta Miloš Petera se vyslovil v tom smyslu, aby areál provozovala pouze jedna společnost a aby se do areálu převedly i sportovní aktivity klubu Polaban.

„Společnost Nymburská se může ucházet o dotace na investice a provoz v rámci Regionálního a operačního programu,“ vypočítává výhody Tomčíková.

Sportovní areál Veslák by měl v budoucnu sloužit veřejnosti a rozšířit nabídku volnočasových aktivit ve městě - hlavně vzhledem ke své strategické poloze na cyklostezce.

Společnost Nymburská založilo město Nymburk, Vodovody a kanalizace a SK Polaban Nymburk. Ve všech těchto subjektech figuruje Miloš Petera. To by mohlo ve schvalování společnosti, jako možného budoucího provozovatele Vesláku, hrát velkou roli, především u opozice.

Areál Veslák je určen pro sportovní aktivity. Stávající sportoviště jsou antukové kurty (2 na tenis, 3 na volejbal), 3 hřiště pro basketbal s živičným povrchem. Součástí objektu je dům správce s příslušenstvím.