Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Vedení radnice v Milovicích: Milan Pour a Marcela Říhová

Milovice - Koalice ANO 2011, TOP 09, ČSSD a Milovice sobě se dohodla například na znovuzřízení pozice tajemníka města

11.11.2014 5
SDÍLEJ:

Nový starosta Milovic Milan Pour (ANO 2011).Foto: DENÍK/ Milena Jínová

Teprve pět minut před zahájením ustavujícího zastupitelstva v Milovicích podepsali koaliční partneři
z ANO 2011, TOP 09, ČSSD 
a Milovice sobě koaliční smlouvu. Z té vzešel starosta Milan Pour (ANO 2011 – ve volbách získal 502 hlasů), místostarostka Marcela Říhová (TOP 09 – získala druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů, celkem 694) a další členové rady města Kristýna Bukovská (ANO 2011 – 464 hlasů), Jiří Hlaváček (ČSSD – 233 hlasů) a Vladimír Vedral (Milovice sobě – Strana Zelených – 231 hlasů). Tato pětice bude další čtyři roky řídit chod Města Milovice.

Na začátku zasedání nových zastupitelů se ujal slova bývalý starosta Lukáš Pilc, který poděkoval všem svým kolegům za práci v minulém volebním období a přítomné více než stovce obyvatel Milovic za jejich hlasy. Vedením schůze zastupitelů byl poté pověřen nejstarší člen zastupitelstva, komunista Miroslav Červinka.

Při volbě starosty a místostarosty k osmi hlasům koalice přibyly ještě dva hlasy tiché podpory komunistů Zdeňka Milaty a Miroslava Červinky. Do opozice přešli čtyři zastupitelé ODS v čele s Lukášem Pilcem, který ve volbách získal největší počet preferenčních hlasů – celkem 725, a Ludmila Šimková za KDU-ČSL.

Během velmi složitých koaličních jednání, která trvala měsíc, někteří zastupitelé měnili své postoje k druhým stranám. Například Marcela Říhová se na počátku jednání těsně po volbách přikláněla 
k vítězi voleb, tedy k hnutí ANO 2011, po několika dnech zase prohlásila, že s lidmi z tohoto hnutí spolupracovat nechce a raději přejde do opozice. Konečná verze jejích rozhodnutí je vidět na koaliční smlouvě.

A jak se na svůj post dívá nový starosta a nováček v komunální politice manažer Milan Pour, který v Milovicích se svou rodinou žije už sedmnáct let? „Máme připravenou koncepci dohodnutou s koalicí, na zřízení místa tajemníka města. Původně byly dva návrhy. Buď že budou dva místostarostové, nebo jeden místostarosta a tajemník. První návrh některých opozičních stran jsme zamítli," řekl po svém zvolení Milan Pour s tím, že nejbližší věci, které bude město řešit, je příprava rozpočtu na příští rok, seznámení se se všemi připomínkami k připravovanému územnímu plánu a příprava jeho schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva. „V úterý bych měl převzít úřad od pana Pilce 
a sejdeme se s paní místostarostkou ohledně dohodnutých priorit. Koaliční smlouva byla podepsána těsně před ustavujícím zastupitelstvem, kde jsme si ještě vyjasňovali kompetence," popsal své první kroky na radnici nový starosta Milovic Milan Pour.

Nové vedení chce změnit celkové směřování města. Podle Milana Poura je problémem několik věcí. Jednak se tu nerozvíjí možnosti ubytování střední třídy, dalším problémem je to, že lidé jezdí za prací do Prahy, takže se jezdí do Milovic akorát vyspat. „Hlavní prioritou pro nás je tedy přilákat sem investory a zajistit tady práci pro místní lidi. Jsou to spojité nádoby a všechno souvisí se vším. Pokud bude práce, budou služby, lidé budou peníze nechávat ve městě, ne někde v Praze nebo v Mladé Boleslavi. A zároveň pokud budou mít kvalitní práci, budou mít i na své koníčky. Jednou z nejdůležitějších věcí je, aby lidé byli v Milovicích trvale hlášeni. Je tu několik tisíc lidí, kteří jsou přechodně ubytovaní. Když budou s trvalým pobytem, zvýší se množství peněz, které dostaneme od státu do rozpočtu. 
A tím se kruh uzavírá," vidí naději Milovic nový starosta.

Základní priority smluvních stran Koaliční smlouvy ze dne 10. listopadu 2014

Komunikace s občany
- V oblasti veřejných zakázek budeme postupovat transparentně – zveřejňovat veškeré informace na internetu včetně uzavřených smluv.
- Zajistíme rovný přístup k zakázkám zadávaným městem.
- Rozpočet města bude veřejně přístupný.
- Budeme pokračovat v úsilí započatém minulou Rodu města, aby se Milovice v budoucnu staly tzv. městem s rozšířenou působností

Přehledné financování
- Budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet města, ovšem nikoliv za cenu zastavení rozvoje města, úvěry tedy využijeme pouze ve smysluplných případech, zaměřené na strategické investice. V roce 2014 je minulým zastupitelstvem plánovaný deficitní rozpočet ve výši mínus 69,5 mil. Kč. Tento nepříznivý stav chceme postupně narovnat.
- Budeme zodpovědně a efektivně hospodařit s majetkem města.

Profesionalita městského úřadu
- Občana vnímáme jako klienta a partnera úřadu. Naše heslo: „Úřad pro občany".
- Vypracujeme dlouhodobou koncepci rozvoje města na období 2015 – 2020. Nastavíme na městském úřadě pravidla a zásady chování při jednání s občany a třetími subjekty.
- Zasadíme se o pozitivní vnímání města občany i návštěvníky.

Manažerské řízení úřadu a všech jeho oddělení
- Budeme iniciovat výběrové řízení na tajemníka městského úřadu. Tajemník městského úřadu dle § 110 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích nesmí vykonávat funkce v politických stranách a hnutích.
- Budeme vyžadovat vstřícný, slušný a rovný přístup zaměstnanců městského úřadu včetně oddělení správy majetku města k jeho občanům.

Rozvoj města
- Jako řádní hospodáři se zaměříme na vyhledávání vhodných příležitostí pro rozvojové aktivity, které budou Milovicím ku prospěchu. Budeme plánovat, připravovat a realizovat odborně, s maximálním ohledem na účelnost.
- Velmi aktivně budeme sledovat existující a nové dotační tituly tak, aby bylo možné je využít pro plánované rozvojové aktivity. Budeme spolupracovat s ministerstvy a krajem tak, abychom dokázali kvalitně zajistit optimální přísun dotací pro Milovice.
- Při plánování investičních aktivit města nebudeme zapomínat na jednotlivé místní části města a jejich specifika.
- Učiníme veškeré kroky pro zřízení ekonomicky udržitelných Technických služeb Města Milovic

Podpora sportu
- Zavedeme přehlednou podporu sportovních aktivit se zaměřením na mládež.
- Podpoříme výstavbu outdoorového cvičiště.
- Podpoříme sportovní aktivity, a to jak oddílové, tak jednotlivců (např. běh, cyklistika, plavání).
- Budeme podporovat výstavbu plaveckého bazénu. Zastáváme společně s občany názor, že v Milovicích je třeba vybudovat plavecký bazén nebo koupaliště. Vzhledem k vysokým nákladům na tento projekt budeme hledat potenciální partnery pro jeho realizaci a následný provoz.
- Podpoříme zachování a případnou revitalizaci současného Hakenova stadionu, který má dle mínění občanů nadále sloužit volnočasovým i společenským aktivitám.

Podpora kultury
- Podpoříme rozšíření kulturních aktivit – koncerty všech žánrů, divadelní vystoupení, vytvoření kinokavárny, organizace plesu města.
- Podpoříme rekonstrukci divadla.
- Podpoříme další kulturní instituce, neziskové organizace (spolky) a propojíme je se vzdělávacími organizacemi.
- Podpoříme založení spolků tvůrčího literárního psaní, kreativní tvorby videí apod.

Podpora cestovního ruchu
- Podpoříme vybudování cyklostezek, prioritně propojení Milovice – Lysá nad Labem.
- Podpoříme vybudování „Muzea Milovicka".
- Podpoříme vznik Turistického informačního centra.
- Podpoříme využití „filmových Milovic" pro rozvoj cestovního ruchu.

Podpora vzdělávání
- Podpoříme vzdělávání absolventů základních škol přímo v Milovicích. Učiníme kroky vedoucí ke zřízení střední školy v Milovicích.
- Budeme aktivně přizpůsobovat kapacitu mateřských a základních škol aktuální potřebě.
- Budeme podporovat vysokou kvalitu výuky na všech základních školách.

Podpora zdravotním a sociálním službám a proaktivnímu životu seniorů
- Podporujeme výstavbu zdravotnického střediska, kde by občanům města byla na jednom místě zajištěna péče specializovaných lékařů.
- Podpoříme sociální služby – zejména ty, které umožní lidem, kteří se o sebe nemohou sami postarat, zůstat ve svém prostředí.
- Budeme prosazovat přednášky, kulturní a společenské akce nejen pro seniory.
- Budeme iniciovat vytvoření socio-demografické studie města. Cílem této studie bude zmapovat sociálně demografickou situaci, společenské jevy města a trendy sociálního vývoje u nich vyplývající. Výsledky budou použity pro plánování sociálních služeb.

Bezpečné město
- zasadíme se o zkvalitnění technické a profesní vybavenosti Městské policie.
- Zajistíme rozšíření kamerového systému v rizikových místech, včetně místních částí.
- Budeme důsledně řešit drobnou kriminalitu, nekompromisně postihovat narušení pořádku a občanského soužití.
- Budeme vyžadovat rovný přístup při řešení přestupků na celém území Milovic.
- Podpoříme zavedení vyhlášky města o omezení, případně zrušení hracích automatů.

Dobré jméno (image) města
- Zaměříme se na postupné budování nového centra města, tak, aby se vytvořila optimální rovnováha mezi jeho funkcemi jako místem pro setkávání lidí, volnočasové aktivity, obchody, práci, bydlení a dopravu.
- Zásadním způsobem změníme prezentaci města na webových stránkách města. Zadání klíčového slova Milovice musí pro uživatele webových stránek iniciovat nabídku vhodných lokalit pro bydlení, investování, výletů, volnočasových aktivit, služeb apod.
- Připravíme globální kampaň pro občany Milovic pod heslem „Moje město, můj domov."
- Zlepšíme vzhled města a zajistíme koncepční péči o městskou zeleň a travnaté plochy včetně místních částí.
- Podpoříme instalaci papírových sáčků a košů pro psí exkrementy.
- Budeme monitorovat vliv veškerých aktivit ve městě na životní prostředí.
- Podpoříme výsadbu původních druhů dřevin s ohledem na jejich vzrůst a životnost a vzhledem k půdním podmínkám, náročnosti na závlahu, případnému prořezu, podzimnímu úklidu listí.
- Podpoříme výsadbu nové ochranné zeleně a lesoparků, které přispějí k ochraně obyvatel před hlukem a prachem.
- Podpoříme vybudování moderní tržnice k organizování farmářských trhů.

Podpora podnikání
- Budeme aktivně navazovat dialog s místními podnikateli tak, abychom se všichni podíleli na rozvoji a dobrém jménu našeho města.
- Budeme hybateli v nalézání společných témat, ve způsobech, jak udržet pracovní místa a podpořit zřizování nových.
- Podpoříme rozšíření služeb, které v Milovicích chybí, nebo jsou nedostatečné.
- Chceme podporovat společné projekty podnikatelů a města vedoucí k oživení místního podnikatelského prostředí (PPP projekty).
- V rámci veřejných zakázek stanovíme jako jedno z kritérií pro posouzení a hodnocení nabídek zaměstnávání místních firem a pracovníků.
- Podpoříme vznik podnikatelského inkubátoru a poradenských služeb pro začínající podnikatele. Budeme hledat podporu napříč politickým spektrem i od úspěšných milovických podnikatelů.

Dostupná doprava a parkování
- Podpoříme rozšíření počtu bezplatných parkovišť.
- Prosadíme lepší dopravní obslužnost do Mladé Boleslavi.
- Budeme pokračovat v započatých krocích minulé Rady města na získání podpory od ministerstev a krajského úřadu na vybudování železničního propojení Milovic se Všejany.
- Zeptáme se občanů místních částí, zda stojí o využívání malých školních autobusů a v případě reálného zájmu se je pokusíme zavést.
- Podpoříme budování sítě místních cyklostezek a souvisejících služeb jako jsou úschovny a půjčovny kol.

Privatizace městských bytů
- Zřídíme Komisi pro privatizaci bytového fondu, jejímž cílem bude příprava privatizace městských bytů.
- Budeme společně s městy Čelákovice a Lysá nad Labem koordinovat privatizaci městských bytů s nepřizpůsobivými občany.

Autor: Milena Krejsová

11.11.2014 VSTUP DO DISKUSE 5
SDÍLEJ:
Předvolební debata Deníku.
AKTUALIZOVÁNO
44

V superdebatě rezonovala otázka referenda. Není to zlaté tele, upozornil Bartoš

Ilustrační foto

ANKETA: Jdete letos volit a proč?

Kam na Nymbursku za zábavou? Vyberte si!

Nymbursko - Přinášíme vám přehled kulturních událostí v regionu.

KRÁTCE: Všechlapy mají radar

Nymbursko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

KRIMI MIX: Řidička srazila osvětlenou chodkyni

Nymbursko - Přinášíme výběr krimi zpráv z Nymburska.

Kandiduje instruktor lukostřelby i webař

Nymbursko - Celkem 37 osob kandiduje z Nymburska v nadcházejících parlamentních volbách. Usednout do sněmovních lavic má však reálnou šanci jen minimum z nich.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení