„Bude pořízena dokumentace pro stavební řízení v návaznosti na požadavky hlavního architekta města pana Němce. Na úřadě je již zpracovaná studie a nyní vypíšeme výběrové řízení na zpracování dokumentace na celou tuto lokalitu, která úzce navazuje na stavbu nové lávky,“ uvedl starosta Tomáš Mach.