Když se podíváme na jednotlivé aktuálně schválené projekty, Nymburku se daří dosáhnout na vysokou procentuální spoluúčast ze strany fondů na konkrétní dílo. 
V případě druhé etapy revitalizace Parku Na Ostrově 
a revitalizace Parku Ing. Wilhelma Hellwaga se jedná 
o dotaci 75%, u akce stanoviště podzemních kontejnerů dokonce 90 procent.

Místostarosta Zdeněk Vocásek k úspěšnosti říká: „Podmínky dotací jsou vždy striktní a je třeba se držet výzvy, jinak přicházíte o potřebné body při hodnocení a tím i uznatelné náklady. Na odboru investic máme poslední dva roky tým, který v tomto odvedl kus práce a již připravujeme projekčně další investice, kde budeme žádat o dotace. Také posilujeme o jednoho pracovníka. Dotace dnes bezesporu jsou značným příjmem města, který se promítá do rozvoje a správy majetku."

Podle místostarosty Vocáska mělo město taky trochu štěstí, neboť končí programové období a jsou nevyčerpané prostředky z Operačního programu Životního prostředí. Proto je maximální výše podpory nastavena takto vysoko. Jinak je prý zvykem, že je převis žádostí oproti alokovaným prostředkům
Velmi důležitá je také připravenost městské agendy rychle vypracovat požadovanou dokumentaci. „Příjem žádostí o dotace jsou většinou otevřené dva měsíce, ale projekční příprava, územní a stavební řízení, včetně zpracování podkladů žádost a projednání v orgánech města 
s dodržením všech zákonných lhůt zabere i půl roku. 
Z těchto důvodu je třeba se připravit včas," ví místostarosta.

U stavby podzemních kontejnerů na sídlišti právě probíhá veřejná soutěž na dodavatele díla. Příjem nabídek končí 4. září. Když se poprvé v Nymburce začalo mluvit 
o podzemních kontejnerech, myslelo se především na historické centrum. „Spíše bych viděl také podzemní kontejnery v centru města, ale zde je podmínka dotace lokalita 
s největším vytříděním odpadu, což jsou sídliště. Na místa v centru si budeme muset počkat při dalších dotačních výzvách. Ale již v tuto chvíli je projekčně připraveno celé Rejdiště včetně podzemních kontejnerů. S podzemními kontejnery se dále počítá 
v Palackého třídě u bývalého městského úřadu," nastínil místostarosta Nymburka Zdeněk Vocásek.