Opozice navrhla, aby město zrušilo svůj souhlas s prodejen pozemků kraji za jednu korunu se záměrem vybudovat na místě projekt Světa záchranářů, který by mokřad zničil. Na podporu jejich požadavků přišly na jednání desítky místních, odborníci prezentovali své poznatky a kvůli záchraně mokřadu přijel promluvit i senátor Tomáš Czernin. Koalice však neustoupila a prohlasovala svůj návrh, kterým vyzývá kraj, aby se ke koupi pozemků vyjádřil a aby bylo území mokřadu celoročně odborníky sledováno.

Jednání začalo v 17 hodin a bod týkající se mokřadu byl zařazen až na 10. místo. Návrh opozice vzhledem k zájmu veřejnosti, přítomných médií i senátora předsunout bod na začátek jednání neprošel, což vyvolalo první bouři nevole. A tak se o mokřadu začalo diskutovat až kolem osmé večer.

Petici za zachování mokřadu podepsalo přes 2 tisíce lidí

Jako první vystoupil senátor Tomáš Czernin, který je jedním z garantů petice za zachování mokřadu, kterému místní říkají Žabák. Pod peticí je aktuálně zhruba 2 200 podpisů. „Ministerstvo životního prostředí vydává velké peníze na projekty zadržení vody v přírodě. Tady si příroda pomohla sama a my se dostáváme do absurdní situace, kdy by se měl vysušit. Mluvil jsem o tom i s ministrem životního prostředí a ani on si neumí představit, že by něco takového prošlo studií EIA,“ uvedl senátor, zemědělec a lesník z Dymokur.

Na křižovatce Boleslavské třídy a Velkých Valů by se opět měly práce rozběhnout naplno.
Práce na kruhových objezdech v Nymburce se opět rozběhly

Pak se svými projekcemi a doklady o tom, jak je území vzácné a penězi nevyčíslitelné, vystoupilo několik odborníků. Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy dal dohromady tým odborníků, kteří lokalitu zkoumali. „V místě je zaznamenána řada rostlin a živočichů vázaných na mokřadní až vodní lokality. Zjistili jsme mimo jiné 54 druhů živočichů, které jsou součástí Červené knihy ohrožených druhů,“ uvedl přírodovědec. Podle jeho slov na místě hnízdí vzácní ptáci, vyskytuje se v něm bohatá škála obojživelníků. „Stavba navrhovaného projektu je těžko slučitelná se životem těchto živočichů. Není pochyb, že území je vzácné a má neskutečnou hodnotu a její zničení by bylo proti zdravému rozumu,“ konstatoval Radek Lučan.

V podobném duchu se vyjádřila i místní obyvatelka Petra Málková, která citovala z další studie. Ta navrhuje navýšit schopnost zadržení vody v lokalitě a místo registrovat jako významný krajinný prvek, do nějž by nebylo možné stavebně zasahovat. V souladu s názorem dalšího geografa by také lokalita mohla být využita jako ukázkový mokřad a k vytvoření naučné stezky.

Podzemní kontejnery se stávají součástí řady měst, přibydou i v Poděbradech.
Některé kontejnery v Poděbradech zmizí pod zem

Jediná odbornice na stavební projekce připustila možnost rozšíření a přenesení části mokřadu na sousední plochy a možnost další existence mokřadu i při výstavbě projektu Světa záchranářů. Její názor podpořil místostarosta Jiří Havelka. „Jsem přesvědčen, že při troše dobré vůle by se tam mohlo všechno vejít. Navíc mi nikdo nevyvrátil přesvědčení, že nebude ohrožena stavba obchvatu,“ uvedl místostarosta a vzbudil nesouhlasné reakce veřejnosti v sále.

Existenci mokřadu poprvé uznal i starosta

Starosta Karel Otava poprvé připustil, že na místě je skutečně mokřad. Dosud tvrdil, že se nejedná o mokřad, ale o dočasně zaplavené pole, což způsobily jarní deště a ucpaný propustek potoka. „Budeme jednat v souladu s odborníky, je to v jejich rukou. Pokud uznají, že je to vzácné území, nic se tam stavět nebude,“ řekl starosta.

Odvolat souhlas s prodejem pozemků kraji s možností výstavby projektu Světa záchranářů ale odmítl, stejně jako zbytek koalice. Místostarosta Jiří Havelka nakonec podal protinávrh, ve kterém město vyzývá kraj k vyjádření se k případné koupi pozemků pod mokřadem a ukládá celoroční biologické sledování dotčeného území. Hlasy koalice byl tento návrh schválen a o usnesení opozice na zrušení možnosti prodeje pozemků kraji se tak vůbec nehlasovalo.

Vratné kelímky, které se začnou využívat na akcích města a pivovaru
Město a pivovar začínají používat vratné kelímky s motivy Postřižin