V bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice – Mladá vyroste 
v průběhu let 2012 až 2014 nový projekt – Vědeckotechnický park (VTP) Milovice.

Společnost VTP AT Milovice ve spolupráci s Energoklastrem a Českým vysokým učením technickým v Praze projekt představila na tiskové konferenci.

Součástí projektu bude aerodynamický tunel, který bude sloužit zejména automobilovému průmyslu, s ambicí stát se jedním z klíčových technologických pracovišť v zemi. V rámci samotného VTP a firem, které budou působit v jeho areálu, by mělo vzniknout až 100 nových pracovních míst.

„Jedním z cílů projektu je podpořit výzkum a inovační aktivity v oblastech aerodynamiky se zaměřením na automobilový průmysl a energetiky. Zároveň bude Vědeckotechnický park poskytovat komplexní zázemí a služby pro rozvoj inovačního podnikání, včetně podpory vzniku nových firem," říká Oldřich Starý, proděkan FEL ČVUT pro vnější vztahy a předseda správní rady VTP Milovice.

Projekt VTP bude umístěn v tzv. průmyslové zóně „Pod Liškami". Město Milovice schválilo v červnu 2010 prodej pozemku a následně proběhlo územní řízení.