Společnost VTP AT Milovice má záměr postavit na rozsáhlém pozemku bývalého velkoskladu pohonných hmot Vědeckotechnický park 
s Podnikatelským inkubátorem a Centrem transferu technologií. Dlouhé měsíce se však v areálu nic neděje. V zastupitelích to v pondělí nevzbuzovalo přílišnou důvěru. Ředitel společnosti Ondřej Štefan navíc přišel orodovat za to, aby přímo uprostřed pozemku mohla postavit svůj objekt jiná firma. To už všichni přítomní kroutili hlavou.

Štefan konkrétně žádal město o vzdání se předkupního práva na stavbu objektu jiné firmy o rozloze 1800 až 2000 metrů čtverečních. To celé jednoduše v souvislosti s možností získání evropské dotace na tento projekt.

„Požádejte za půl roku, až uvidíme, že se v areálu něco děje. My chráníme sami sebe. 
O tomto novém projektu jsme na začátku nevěděli," uvedl například starosta Lukáš Pilc.

I zastupitel Martin Brabec namítal řediteli společnosti některé skutečnosti. „Vy chcete po roce měnit podmínky spolupráce. Projekt parku je přeci připravený a zvládnutý. Je to drobení, my jsme to takhle neschválili," argumentoval Brabec.

Štefan oponoval, že nejde 
o drobení projektu, ale další rozvoj.
Jenže rozvoj může nastat, když už něco stojí. Takhle je to v opačném gardu. Zatím se 
v areálu pouze uklízelo a kácelo. A to je pro drtivou většinu zastupitelů málo. Proto žádost společnosti nepřijali.

„Mě vaše firma nepřesvědčila. Nevidím důvod vzdávat se předkupního práva, i když se jedná o malou parcelu. Rok se v areálu nic neděje," uvedl na adresu investora Radek Wenzl.

Pravda, společnosti VTP se nedaří sehnat dodavatele stavby, probíhá již několikáté výběrové řízení.

„Město vám prodalo pozemek, kde metr čtvereční stál 120 korun. V lokalitě pod garážemi je cena 1 tisíc korun za metr. Ve mně to nebudí důvěru. Nelíbí se mi vyvedení pozemku z vlivu města," jen potvrdil slova většiny Zdeněk Milata.

Pozemek, který společnost VTP koupila od města, byl v industriální zóně. Podle slov starosty Pilce v podstatě neprodejný.

To potvrdil i další zastupitel Stanislav Horčík. „Já dříve pracoval u Českých drah. Po odjezdu ruských vojáků jsme 
z místa odváželi cisterny s kerosinem. Nevypadalo to tam vůbec hezky," zavzpomínal Horčík.

VTP Milovice

Součástí projektu Vědeckotechnického parku v Milovicích bude aerodynamický tunel, který bude sloužit zejména automobilovému průmyslu, 
s ambicí stát se jedním z klíčových technologických pracovišť v zemi. 
V rámci samotného VTP a firem, které budou působit v jeho areálu, by mělo vzniknout až 100 pracovních míst. Projekt VTP bude umístěn v tzv. průmyslové zóně „Pod Liškami" a má být dokončen v roce 2015.