Už tuto středu se otevřou brány pro nejstarší středoevropskou mysliveckou výstavu, která vstupuje do svého jednadvacátého ročníku. Návštěvníci v prostorách lyského výstaviště uvidí doposud nejrozsáhlejší přehlídku trofejí hrabských panství, obor a lesních podniků.

Mezi účastníky tohoto projektu se v současné době již zařadily rody Schwarzenbergů, Lobkowitzů, Czerninů, Colloredo-Mansfeldů, Kolovratů, Kinských, obory Sedlice, Žehušice, Sellier & Bellot, Machov, Podčejk, Volský zub 
a mnoho dalších. Natura Viva v posledních letech svým významem překročila hranice ČR a také v letošním roce se zde představí více než 250 vystavovatelů 
z Německa, Rakouska, Rumunska, Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky. Myslivci se mohou těšit na novinky roku 2016 v oblastech střelných zbraní, lovecké optiky, mysliveckých oděvů, nožířství, bezpečnostních trezorů atd. Natura Viva je také zaměřena na všechny rybáře a včelaře. Mimo prohlídky expozic zaštiťujících organizací budou mít návštěvníci možnost doplnit své know-how i nakoupit potřebné vybavení.

Na pódiích ve vnitřních prostorách i na venkovní ploše bude probíhat bohatý doprovodný program, který najde zalíbení u odborné 
i laické veřejnosti. U laické veřejnosti si výstava získala oblibu především díky široké nabídce outdoorových oděvů, která v tuzemských krajinách nemá obdoby.

Hned 1. den výstavy se 
v rámci odborného doprovodného programu v hale B představí Kateřina Emmons. Beseda s ní se uskuteční od 12 do 12.30 hodin.
K vidění bude i trofej legendárního šestadvacateráka, tento originál trofeje pochází z roku 1730, v současné době vystaven 
v hlavním sále loveckého zámečku Ohrada (v dnešním Národním zemědělském muzeu) v Hluboké nad Vltavou. Lovcem je Adam Franz ze Schwarzenbergu.

Čtvrtek nazvali organizátoři jako Myslivecký den dětí, pátek bude patřit Mysliveckému dni žen. Sobota je věnována včelařům. Kdo má rád myslivecké trubače, může je vyslechnout každý den trvání výstavy od 9.30 do 10 hodin, v sobotu od 10 do 10.30 hodin.

Přednáškový sál v hale C nabídne ve středu od 12 do 18 hodin konferenci s názvem Celostátní síť pro ven-kov, v sobotu se mohou pří- znivci včel těšit od 11 hodin na včelařskou přednášku, od 14.30 na besedu s názvem Fenomén mizení včel a od 15.30 se dozví o aktuálním stavu ve včelařství.

Venkovní plocha výstaviště nabídne mnoho hudebních produkcí, ve středu se mohou posluchači například těšit na půlhodinový koncert Bohuše Matuše, který začíná v 11.30. Ve 13.30 zavítá mezi hosty výstaviště Zdeněk Srstka, těšit se mohou také na soutěž nazvanou Dva dny na lovu 
s Karlem IV., která začne na venkovní ploše ve 14.30.

Natura viva se uskuteční ve dnech 18. -22. května 2016 na výstavišti v Lysé nad Labem.

V papírovém vydání Nymburského deníku v úterý 17. května najdete slevový kupón ke vstupu na výstaviště.