Vířivky, sauna, aquaaerobic, masáže, supermoderní vybavení a zázemí, tak dnes vypadá regenerace ve Sportovním centru (SC) 
v Nymburce. Díky rekonstrukci v loňském roce se dostala tato oblast služeb centra na špičkovou úroveň. Pro Nymburáky je podstatné, že jim není zapovězená.

Jak avizovala Česká unie sportu 
i ředitelka SC Monika Bezděková, služby centra jsou určeny nejen vrcholovým a výkonnostním sportovcům, ale jsou přístupné i nymburské veřejnosti.

„Nabídli jsme městu některé okruhy služeb a deklarovali jsme, že se otvíráme nymburské veřejnosti. S tím, že to v první fázi bylo zaměřeno převážně na starší generaci. Nabídli jsme možnost regenerace, to znamená využití regeneračního bazénku, sauny, na to navazovalo plavání 
v pětadvacetimetrovém bazénu. Dále jsme nabídli možnost využít aquaaerobic nebo lehké rehabilitační cvičení," vypočítává jednotlivé součásti regenerace ředitelka.

Této možnosti jako první využil Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH), jehož okresní organizaci předsedá v Nymburce Hana Navrátilová. Tato dáma nelenila, vypravila se za ředitelkou Bezděkovou a ihned se domluvily na spolupráci. Přibližně 70 členů svazu, který čítá na okrese Nymburk kolem 750 osob, si tak od března do června užívalo regeneraci na Tyršáku dvakrát týdně. Aby to bylo skutečně na pohodu, mohli klienti jít v centru po regeneraci také na oběd.

Se začátkem léta byl tento blok ukončen, ale Hana Navrátilová je již domluvená 
s vedením centra na pokračování opět od září. „My jsme využívali regenerační služby centra za ředitele Blažka. Později už nebyla ze strany vedení vstřícnost ke spolupráci. Ovšem s paní ředitelkou Bezděkovou jsme se domluvili okamžitě. Nabídla nám regeneraci za velmi přijatelných podmínek, mohli jsme využít i stravování. Proto jsem jí také zaslala děkovný dopis," říká Hana Navrátilová.

Podle slov Moniky Bezděkové připravuje Sportovní centrum další rozšíření nabídky služeb, které budou moci využít také jiné skupiny obyvatel. V současné době se zaměřuje konkrétně maminky s dětmi. Nabídka pro ně bude zahrnovat krom jiného určitě možnost využití 25 metrového bazénu, ale i saunu, samozřejmě s tím, že budou přizpůsobeny podmínky fyzickým možnostem dětí.

Lze tak směle prohlásit, že se Tyršák nymburské veřejnosti neuzavírá, ba naopak.