„Vedení města deklarovalo trvající nesouhlas s variantou nadjezdu Jiráskova/Revoluční a jednoznačně nadále podporuje jako hlavní variantu propojení s městskou částí Žižkov vybudování podjezdu pro osobní auta a vozy integrovaného záchranného systému,“ uvedla už dříve mluvčí radnice Radka Kakrdová.

A tato varianta se zdá stále reálnější, byla dokonce už výkresově rozpracována. Podle zveřejněných návrhů je plánováno nahrazení přejezdu podjezdem pro auta a složky IZS. Vznikne kruhový objezd, zrušen bude kus silnice mezi ulicemi Mírová a Budovcova, nově bude vybudována silnice podél trati. Ulice Budovcova a Mírová zůstávají jednosměrné. Ulice Družstevní bude jednosměrná, řidiči budou moci jet pouze od nádraží do podjezdu a dále, jako je tomu nyní.

Změna ovlivní nejvíce chodce a cyklisty. Kvůli připojovacímu pruhu totiž zanikne chodník na západní straně Jiráskovy ulice, na opačné straně bude chodník o šířce 2,5 až 3 metry společný pro chodce i cyklisty, cyklisté tedy budou muset sesednout z kola. Dále budou po mostku nad podjezdem pokračovat do nového bezbariérového podchodu, který ústí u kruhového objezdu. Ti, kteří budou chtít pokračovat do Revoluční ulice, budou moci využít chodník od kruhového objezdu po tuto ulici.