Zásadním překvapením je pro místní fakt, že byl vybagrován kopec pod malou Katovnou, který po napadnutí sněhu v zimě sloužil dětem k bobování a sáňkování. „Teď tam není nic a nevím, kam budeme chodit. V okolí žádné svahy pro takové příležitosti nejsou,“ stěžovala si jedna z maminek při telefonátu do redakce.

Podobně jako ostatní však nemusí mít obavy. Po dokončení prací se kopec zase na místo vrátí. „Nyní byl na jeho místě vytvořen prostor pro těžkou techniku. Vede tam dočasná panelová cesta a místo bude využito pro stroje, které budou pomáhat s usazováním konstrukcí nových mostů,“ vysvětlil místostarosta Zdeněk Vocásek. Po skončení prací firma uvede místo do původního stavu. „Ano, kopec na sáňkování bude zase tam, kde byl dosud,“ potvrdil místostarosta.

Místo mezi hradbami a Katovnou, kde se vyměňují dva mosty. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Celé území, kde nyní probíhá demontáž starých konstrukcí mostů přes Malé a Velké Valy, má být uzavřeno do konce května. Do té doby nahradí mosty ve špatném technickém stavu nové konstrukce.

Město má projekt připraven už delší dobu, několikrát se však nepodařilo vybrat dodavatele stavby. „V prvních dvou kolech se nikdo nepřihlásil. Až ve třetím kole přišly tři nabídky, vybrána z nich byla ta nejnižší,“ řekl Vocásek. Demolici s následnou výstavbou nových mostů provádí firma N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, která nabídla cenu 8,8 milionu korun.

Mosty jsou určeny pro chodce a oddělují historickou část města od dalších čtvrtí. Jsou častou spojkou při procházkách k hradbám či na cyklostezku k Labi. Velký nápor zažívají třeba o posvícení, když právě tudy míří davy lidí na atrakce do parku pod hradbami.