Město má na celý projekt získat dotaci ve výši 73 milionů korun, proto chce ve spolupráci s autorem původní revitalizace parku z roku 2007 celý projekt rozložit do několika etap, které by se měly uskutečnit od přelomu letošního a příštího roku až do podzimu roku 2027. O přijetí dotace budou na svém zářijovém jednání rozhodovat zastupitelé.

Nová stromořadí jsou šance

Patrně nejdiskutovanější částí projektu bude vykácení celkem 83 vzrostlých stromů především v rámci dvou alejí. K zemi mají jít lípy podél celého parku v západní části. Tedy od léčebny doktora Filipa směrem k Trnkovou prameni u nádraží. Pokácena však bude jen ta část aleje blíže k domům, tedy od parku přes silnici. „K obměně stromořadí dochází z toho důvodu, že některé stromy byly vyhodnoceny jako stromy havarijní, ohrožující provozní bezpečnost, případně stromy s krátkodobou perspektivou,“ vysvětloval starosta Roman Schulz na společné procházce se zahradním architektem, kde projekt zájemcům z řad veřejnosti představili přímo v parku. Většina stromů je skutečně na sklonku životnosti, což potvrzuje hned několik dendrologických posudků a v případě silného větru hrozí jejich pád. Kvůli zachování efektu stromořadí je pak pochopitelně nutné nahradit všechny stromy v jedné aleji současně.

Zahradní architekt Tomáš Jiránek o smyslu obnovy parku. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

I podle Jiránka je navrhované řešení tím nejlepším. „Opravdu je naší největší snahou udělat pro park maximum a bez takových kroků se neobjedeme. Prosím, podpořte spolu s námi tento projekt, já osobně jsem připraven vysvětlit a obhájit každý navržený krok,“ řekl Jiránek.

Druhé masivnější kácení se bude týkat uhnívajících lip před kavárnou Viola. V tomto případě budou po vykácení starých stromů vytvořeny dokonce dvě nová stromořadí. Vše v souladu s historickými plány původních otců zakladatelů parku a při zachování geometrických plánů. Na místo už zmíněných 83 stromů tak park dostane 147 nových vzrostlých stromů. Jednotlivě pak budou některé stromy či prvky nahrazeny přímo uvnitř parku.

Retenční nádrž

Další zásadní součástí chystaného projektu bude vybudování nové retenční nádrže pro 30 kubíků vody pod mlatovou částí parku před nynějším pódiem. Cílem tohoto opatření je zachytávat dešťovou vodu, respektive ji svádět do zmíněné nádrže. Ta pak bude později využita za zalévání.

Z procházky lázeňským parkem. Aleje, které by měly být nahrazeny novými vzrostlými stromy. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Opatření by mělo být nejvíc viditelné při prudkých deštích, po nichž nyní vznikají kaluže a bláto. „Ne že by v takových situacích v budoucnu kaluže nevznikaly, ale měly by daleko rychleji odtéct do nově vybudované nádrže pomocí sítě odvodových kanálků,“ vysvětlil Jiránek.

Ve vybraných částech parku po úpravách přibude bylinné a keřové patro. To přispěje k druhové rozmanitosti rostlin v parku.

Nová pergola

Proměnou projde také část parku poblíž ulic Studentská a Na Valech. V části před kavárnou Kafíčko by měl být zbudovaný prostor s místem, kam si účastníci kulturních akcí budou moci například postavit židličky. „Chápeme, že tato část parku je nejvíce otevřená a využívaná veřejnosti a nechceme tomu úplně bránit a jít proti takovému využití. Naopak, tohle by skutečně mělo být místo, kde se mohou konat různé kulturní akce a pikniky,“ vysvětlil zahradní architekt.

S tím souvisí proměna stávající pergoly, která bude opravena zásadním způsobem a místy vlastně nahrazena úplně novými dřevěnými prvky. Na její střeše bude zelená zahrádka z popínavých rostlin.

Všechny vyjmenované úpravy parku budou probíhat postupně a tak, aby co nejméně omezili život jak lidí bydlících kolem něj, tak provoz v parku samotném. „Chceme, aby se v daných termínech mohly konat chodecké závody. Aby nadále probíhaly u pódia kulturní akce, aby nebyl ohrožen každoroční start lázeňské sezóny. Všechno bude naplánováno citlivě a rozloženo do několika etap,“ zopakoval Jiránek.