„Naši obec delší čas sužoval problém nedostatečné kapacity Mateřské školy,“ řekl starosta Marián Sipajda. Obecní dům navrhl projektant Leoš Piroutek. „V této budově kromě Mateřské školy zpřístupníme v nejbližších dnech novou knihovnu, od října otevřeme pobočku České pošty a do konce roku sem přestěhujeme i Obecní úřad,“ oznámil starosta.

Stavba byla zahájena 1. dubna 2019 a zkolaudována letos v červnu. Vyšla na 40 milionů korun, přičemž 19 milionů přispěla dotace ministerstva školství, 1,5 milionu přidal kraj a zbytek doplatila obec sama. V rámci školky byly otevřeny dvě třídy, které jsou již v provozu.