Radnice ale v každém případě v budoucnu počítá s kompletní výměnou pláště, která sebou přinese dlouhodobé objízdné trasy. Podle vedoucího odboru správy investic Karla Pánka bude potřeba udělat změnu celkového pojetí ulice. Mohly by vzniknout nové cyklotrasy, semafory nebo kruhové objezdy. Součástí opravy bude určitě kanalizace a odvodnění povrchu, protože právě voda je jedním z hlavních důvodů poškození Armádní ulice.

Čtěte také: Zimní pneumatiky v létě? Hazard

„Náš úřad nemá specializované pracoviště. Shání zatím neúspěšně erudovaného pracovníka, který by se z větší části zabýval touto problematikou. Komunikací ve vlastnictví města je více než 32 kilometrů a ani tato páteřní komunikace se nám dlouhodobě nepodařila předat do správy kraje, i když jednání o pomoci stále trvají," uvedl Karel Pánek v Milovickém Echu. Přesto radnice zahájila přípravné práce na zmapování stavu ulice a na přípravě projektové dokumentace. „Teprve až bude vydáno stavební povolení, můžeme stanovit přesný termín realizace, do té doby jsme odkázáni na opravy. Vlastní realizace je pak rovněž odkázána na souhlas napříč politickým zastoupením města, protože příprava a realizace bude trvat delší období, a bude samozřejmě i finančně náročná," upozornil vedoucí odboru.

Armádní ulice je nyní osazená dopravními značkami, které upozorňují na nerovnost terénu a omezují nejvyšší povolenou rychlost.

Poslední generální oprava Armádní ulice se uskutečnila v roce 2004. Podle dostupných informací byla na odvedené práce záruka šest let. Poté se ovšem začaly dít na povrchu komunikace podivné věci. Objevily se výtluky a silnice se začala na mnoha místech podivně vlnit. „Pokoušeli jsme se to reklamovat, ale bohužel byla záruka v té době už pryč," řekl v roce 2014 tehdejší vedoucí oddělení správy majetku města Alexandr Černý, podle něhož oprava bude stát desítky milionů korun. Ten také vysvětlil zastupitelům, co se vlastně pod povrchem silnice za deset let stalo. „Pod komunikaci se dostává pravidelně voda. Ta samozřejmě v zimě namrzá a panely, které zůstaly pod komunikací, začaly praskat a pracovat," vysvětlil Černý s tím, že před časem nechalo město udělat v Armádní zátěžové zkoušky těžkou technikou a ty ukázaly nestabilitu silnice.

Čtěte také: Kraj posílá do nymburské nemocnice kontrolu